Create Invoice

Ing. Ivan Hitka - cestovanie a marketing - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Ivan Hitka - cestovanie a marketing
PIN 11635983
Date create 01 June 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Ivan Hitka - cestovanie a marketing
Považská 30
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11635983
 • Registered seat: Ing. Ivan Hitka - cestovanie a marketing, Považská 30, Bratislava
 • Date create: 01 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hitka Považská 30 Bratislava
   06.04.1994Nové obchodné meno:
   Ing. Ivan Hitka - cestovanie a marketing
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   05.04.1994Zrušené obchodné meno:
   HITKA cestovanie a marketing
   Zrušeny predmety činnosti:
   3. prijímanie služieb od zahraničných osôb: - v súvislosti s poskytovanými službami
   2. poskytovanie služieb v zahraničí: - formou hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu
   1. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu na území SR
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa ustanovenia § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. povolilo zahraničnoobchodnú činnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c, d, e. v rozsahu:
   cestovná kancelária
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   04.10.1990Nové predmety činnosti:
   3. prijímanie služieb od zahraničných osôb: - v súvislosti s poskytovanými službami
   2. poskytovanie služieb v zahraničí: - formou hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu
   1. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: - formou hlavných a doplnkových služieb cestovného ruchu na území SR
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa ustanovenia § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. povolilo zahraničnoobchodnú činnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c, d, e. v rozsahu:
   28.05.1990Nové obchodné meno:
   HITKA cestovanie a marketing
   Nové sidlo:
   Považská 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   cestovná kancelária
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Ivan Hitka Považská 30 Bratislava