Create Invoice

Jozef Tomečko - Amber Way Gallery - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Jozef Tomečko - Amber Way Gallery
Status Destroyed
PIN 11640472
Date create 21 June 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Jozef Tomečko - Amber Way Gallery
Jaroslavova 4
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11640472
 • Registered seat: Jozef Tomečko - Amber Way Gallery, Jaroslavova 4, Bratislava
 • Date create: 21 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.08.1992Zrušené obchodné meno:
   Jozef Tomečko - Amber Way Gallery
   Zrušené sidlo:
   Jaroslavova 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   distribúcia vlastnej umeleckej tvorby, sprostredkovanie predaja originálov diel výtvarných umení žijúcich umelcov, prevádzkovanie výstavnej umeleckej galérie s vlastnou umeleckou tvorbou
   sprostredkovanie výstav umeleckej tvorty iných súčasných umelcov
   federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov udelilo dňa 19.9.1990 pod č.j. 13/9354/133/90 povolenie k zahranično-obchodnej činnosti podľa § 6 ods.1 písm. a/, g/ citovaného zákona v tomto rozsahu: 1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí, v mene organizáci na účet čs. osôb. 2. vývozy a dovozy vecí, čísla colného sadzobníka 9703004, 97011109, 580507, 49119911, 7117906, s výnimkou vývozu starožintností a iných vecí kultúrnej hodnoty podľa vymedzenia ministerstvom kultúry ČR a SR, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia. Ministerstvo kultúry SR v zmysle zákona č. 113/1990 Zb. zaregistrovalo dňa 14./.1990 pod č.j. MK-1062/90-21 poskytovanie zahranično - hospodárských služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Ľudovít Belovič - vedúci galérie Hronská 16 Bratislava
   03.12.1990Nové predmety činnosti:
   federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov udelilo dňa 19.9.1990 pod č.j. 13/9354/133/90 povolenie k zahranično-obchodnej činnosti podľa § 6 ods.1 písm. a/, g/ citovaného zákona v tomto rozsahu: 1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí, v mene organizáci na účet čs. osôb. 2. vývozy a dovozy vecí, čísla colného sadzobníka 9703004, 97011109, 580507, 49119911, 7117906, s výnimkou vývozu starožintností a iných vecí kultúrnej hodnoty podľa vymedzenia ministerstvom kultúry ČR a SR, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia. Ministerstvo kultúry SR v zmysle zákona č. 113/1990 Zb. zaregistrovalo dňa 14./.1990 pod č.j. MK-1062/90-21 poskytovanie zahranično - hospodárských služieb
   21.06.1990Nové obchodné meno:
   Jozef Tomečko - Amber Way Gallery
   Nové sidlo:
   Jaroslavova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia vlastnej umeleckej tvorby, sprostredkovanie predaja originálov diel výtvarných umení žijúcich umelcov, prevádzkovanie výstavnej umeleckej galérie s vlastnou umeleckou tvorbou
   sprostredkovanie výstav umeleckej tvorty iných súčasných umelcov
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Ľudovít Belovič - vedúci galérie Hronská 16 Bratislava