Create Invoice

Walter Nittnaus - WN DANUBIUS FILM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Walter Nittnaus - WN DANUBIUS FILM
Status Destroyed
PIN 11649577
TIN 1020183879
Date create 01 June 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Walter Nittnaus - WN DANUBIUS FILM
Júnová 10
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421254777027
Fax(es) 0254777027
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11649577 TIN: 1020183879
 • Registered seat: Walter Nittnaus - WN DANUBIUS FILM, Júnová 10, Bratislava
 • Date create: 01 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.06.2013Zrušené obchodné meno:
   Walter Nittnaus - WN DANUBIUS FILM
   Zrušené sidlo:
   Júnová 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie pri výrobe filmov, TV, audio a video programov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov / na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením /
   sprostredkovanie výkonu služieb
   propagačná činnosť
   požičiavanie nahraných zvukovo-obrazových záznamov / video /
   prenájom technického zariadenia pre filmové potreby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Walter Nittnaus Júnová 10 Bratislava
   01.12.1993Nové obchodné meno:
   Walter Nittnaus - WN DANUBIUS FILM
   Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie pri výrobe filmov, TV, audio a video programov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov / na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením /
   sprostredkovanie výkonu služieb
   propagačná činnosť
   požičiavanie nahraných zvukovo-obrazových záznamov / video /
   prenájom technického zariadenia pre filmové potreby
   30.11.1993Zrušené obchodné meno:
   WN DANUBIUS FILM
   Zrušeny predmety činnosti:
   8. Zastupovanie zahraničných osôb na území ČSFR a v zahraničí.
   7. Vývoz vecí z vlastnej produkcie firmy,uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia.
   6. Dovoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktoráje nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia aďalej vecí nevyhnutne nutných k zaisteniuvlastnej hospodárkej činnosti firmy.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľabodu 3 rozsahu povolenia.
   4. Vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených vnariadení vlády ČSFR zo dňa 4. 5. 1990,ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí aďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu savyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnejčinnosti, pre zabezpečenie činnosti podľabodu 3 rozsahu povolenia.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná prečs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám nazáklade zmlúv o obstarávaní záležitostí menomfirmy na účet čs. subjektov v oblasti tvorbyfilmov, televíznych programov, audio záznamov a video probramov.
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb zoblasti výkonov pri výrobe filmov,televíznych, audio a video programov aprenájmu technických zariadení v súvislosti stýmito činnosťami.
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám naúzemí ČSFR a v zahraničí formou výkonov privýrobe filmov, televíznych, audio a videoprogramov a prenájmu technických zariadení vnáväznosti na tieto činnosti.
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti boloudelené FMZO podľa § 7a zákona č. 42/1980 Zb.o hospodárskych stykoch so zahraničím v zneníneskorších zmien a doplnkov v rozsahu:
   prenájom technického zariadenia pre filmové potreby
   požičovňa video
   sprostredkovateľská služba
   propagačné služby
   výroba filmov, TV, audio a video programova ich distribúcia
   01.06.1990Nové obchodné meno:
   WN DANUBIUS FILM
   Nové sidlo:
   Júnová 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   8. Zastupovanie zahraničných osôb na území ČSFR a v zahraničí.
   7. Vývoz vecí z vlastnej produkcie firmy,uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia.
   6. Dovoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktoráje nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia aďalej vecí nevyhnutne nutných k zaisteniuvlastnej hospodárkej činnosti firmy.
   5. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľabodu 3 rozsahu povolenia.
   4. Vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených vnariadení vlády ČSFR zo dňa 4. 5. 1990,ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí aďalšie činnosti ku ktorých prevádzaniu savyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnejčinnosti, pre zabezpečenie činnosti podľabodu 3 rozsahu povolenia.
   3. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná prečs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám nazáklade zmlúv o obstarávaní záležitostí menomfirmy na účet čs. subjektov v oblasti tvorbyfilmov, televíznych programov, audio záznamov a video probramov.
   2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb zoblasti výkonov pri výrobe filmov,televíznych, audio a video programov aprenájmu technických zariadení v súvislosti stýmito činnosťami.
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám naúzemí ČSFR a v zahraničí formou výkonov privýrobe filmov, televíznych, audio a videoprogramov a prenájmu technických zariadení vnáväznosti na tieto činnosti.
   Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti boloudelené FMZO podľa § 7a zákona č. 42/1980 Zb.o hospodárskych stykoch so zahraničím v zneníneskorších zmien a doplnkov v rozsahu:
   prenájom technického zariadenia pre filmové potreby
   požičovňa video
   sprostredkovateľská služba
   propagačné služby
   výroba filmov, TV, audio a video programova ich distribúcia
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Mgr. Walter Nittnaus Júnová 10 Bratislava