Create Invoice

Ing. Jozef Turňa - Turnex - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Jozef Turňa - Turnex
Status Destroyed
PIN 11649828
Date create 08 February 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Jozef Turňa - Turnex
L. Dérera 8
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11649828
 • Registered seat: Ing. Jozef Turňa - Turnex, L. Dérera 8, Bratislava
 • Date create: 08 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.02.1993Zrušené obchodné meno:
   Ing. Jozef Turňa - Turnex
   Zrušené sidlo:
   L. Dérera 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v tých oblastiach, ktoré sú uvedené v ostatných bodoch predmetu podnikania
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku/
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti nákupu a predaja, výroby a služieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Jozef Turňa L.Dérera 8 Bratislava
   30.11.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Jozef Turňa - Turnex
   Nové sidlo:
   L. Dérera 8 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v tých oblastiach, ktoré sú uvedené v ostatných bodoch predmetu podnikania
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku/
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovateľská a konzultačná činnosť v oblasti nákupu a predaja, výroby a služieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   29.11.1992Zrušené obchodné meno:
   TURNEX
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   potravinárskeho tovaru
   výrobkov celulózy a papiera
   drogistického tovaru
   výrobkov hutníckeho a kožiarskeho priemyslu
   vykonávanie kamenárskych prác sprostredkovanie, nákup a predaj :
   kamenárskych potrieb a materiálov
   programových produktov
   obuvi, textilu, šatstva
   výrobky drevárskeho, sklárskeho a keramického charakteru
   priemyselný tovar vrátane elektrotechniky
   sprostredkovanie, nákup, predaj
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   08.02.1991Nové obchodné meno:
   TURNEX
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   potravinárskeho tovaru
   výrobkov celulózy a papiera
   drogistického tovaru
   výrobkov hutníckeho a kožiarskeho priemyslu
   vykonávanie kamenárskych prác sprostredkovanie, nákup a predaj :
   kamenárskych potrieb a materiálov
   programových produktov
   obuvi, textilu, šatstva
   výrobky drevárskeho, sklárskeho a keramického charakteru
   priemyselný tovar vrátane elektrotechniky
   sprostredkovanie, nákup, predaj
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Jozef Turňa L.Dérera 8 Bratislava