Create Invoice

Ing. Zoltán Marko - ZOMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Zoltán Marko - ZOMA
PIN 11652756
TIN 1020170943
Date create 30 May 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Zoltán Marko - ZOMA
Miletičova 90
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11652756 TIN: 1020170943
 • Registered seat: Ing. Zoltán Marko - ZOMA, Miletičova 90, 82109, Bratislava
 • Date create: 30 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.01.2010Nové sidlo:
   Miletičova 90 Bratislava 821 09
   20.01.2010Zrušené sidlo:
   Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava
   09.12.1997Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   08.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   13.05.1994Nové obchodné meno:
   Ing. Zoltán Marko - ZOMA
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   výroba, servis a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí spojený s údržbou
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (výpočtová technika a doplnkový tovar v rozsahu voľnej živnosti)
   administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   12.05.1994Zrušené obchodné meno:
   ZOMA
   Zrušeny predmety činnosti:
   programátorké práce
   technické vybavenie počítačov
   sprostredkovateľská služba výpočtovej techniky
   oprava a montáž spotrebnej elektroniky
   Zmena povolenia k zahranično-obchodnej činnosti: vydané FMZO Praha dňa 26.10.1990 č.j.13/12446/133/90, reg.č.10800 3417 rozširuje o bod 5,6 a 7:
   5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet čs. osôb.
   6. Vývoz a dovoz vecí podľa bodu 2 a 3 rozsahu povolenia na základe zmlúv uvedených v bode 5 povolenia.
   7. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti firmy.
   sprievodcovská činnosť
   masérske služby
   cestovná kancelária
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   30.05.1990Nové obchodné meno:
   ZOMA
   Nové sidlo:
   Zvolenská 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   programátorké práce
   technické vybavenie počítačov
   sprostredkovateľská služba výpočtovej techniky
   oprava a montáž spotrebnej elektroniky
   Zmena povolenia k zahranično-obchodnej činnosti: vydané FMZO Praha dňa 26.10.1990 č.j.13/12446/133/90, reg.č.10800 3417 rozširuje o bod 5,6 a 7:
   5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet čs. osôb.
   6. Vývoz a dovoz vecí podľa bodu 2 a 3 rozsahu povolenia na základe zmlúv uvedených v bode 5 povolenia.
   7. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti firmy.
   sprievodcovská činnosť
   masérske služby
   cestovná kancelária
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Zoltán Marko Zvolenská 22 Bratislava