Create Invoice

František Heffner - GALÉRIA HEFFNER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name František Heffner - GALÉRIA HEFFNER
PIN 11657391
TIN 1024769867
Date create 19 June 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat František Heffner - GALÉRIA HEFFNER
Mierová 216
82105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11657391 TIN: 1024769867
 • Registered seat: František Heffner - GALÉRIA HEFFNER, Mierová 216, 82105, Bratislava
 • Date create: 19 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   František Heffner Mierova 216 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   František Heffner - GALÉRIA HEFFNER
   Nové sidlo:
   Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí;
   zmenárenská činnosť;
   zastaváreň;
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie:
   ubytovacie služby, prevádzkovanie pohostinských činností;
   obchod so starožitnosťami;
   kameňotlač, hĺbkovač, gumotlač, ofset, kníhtlač, tlač merkantilu, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh;
   opravy motorových vozidiel;
   nákup a predaj motorových vozidiel;
   rámovanie obrazov a zasklievanie;
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti;
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   29.05.1994Zrušené obchodné meno:
   Galéria Heffner
   Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj textilu, obuvi, kožených, výrobkov, šperkov, drahých kovov a zlomkov, drahých kameňov, starožitností, podľa povolenia Obvodného úradu Bratislava 2, č. j. ROS-1023/1991/Schá zo dňa 16. 7. 1991 s činnosťou od 13. 7. 1991.
   Záložná a zástavná činnosť na veci hnuteľné a nehnuteľné.
   Stravovacie a ubytovacie služby /pred zahá- jením činnosti predložiť tunajšiemu úradu stanovisko hygienika, zahájenie činnosti oznámiť SPaPI.
   Cestovná kancelária v zmysle rozhodnutia MOaCR SR č. 2641/90-4 zo dňa 14. 12. 1990
   Zmenárenská činnosť v rozsahu povolenia ŠBČS Bratislava - mesto zo dňa 6. 3. 1991 pod. č. j. 11 - 012/002/91.
   Prevádzkovanie kozmetického salónu spojeného s poradenskou službou /okrem úkonov zasahujúcich do integrity ľudského tela/.
   Poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí a ich sprostredkovanie /uzavrieť doho- du so Slov. ochran. zväzom autorským/.
   Nákup a predaj motorových vozidiel a ich kompletný servis /dodržiať zákon č. 50/1976 Zb./ Nákup a predaj spotrebného, priemyselného tovaru, surovín, ovocia, zeleniny, ju- žného priemyselného tovaru, surovín, ovocia zeleniny, južného ovocia, balených trvan- livých potravín, elektorniky /podľa povole- nia Obv. úradu Bratislava 2 č. j. Obch. 174/0307/91 zo dňa 24. 1. 1991/.
   Výstava a predaj obrazov a úžitkového ume- nia, sprostredkovanie kúpy a predaja výtvarných diel a úžitkového umenia, rámovanie obrazov a zasklievanie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   19.06.1990Nové obchodné meno:
   Galéria Heffner
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj textilu, obuvi, kožených, výrobkov, šperkov, drahých kovov a zlomkov, drahých kameňov, starožitností, podľa povolenia Obvodného úradu Bratislava 2, č. j. ROS-1023/1991/Schá zo dňa 16. 7. 1991 s činnosťou od 13. 7. 1991.
   Záložná a zástavná činnosť na veci hnuteľné a nehnuteľné.
   Stravovacie a ubytovacie služby /pred zahá- jením činnosti predložiť tunajšiemu úradu stanovisko hygienika, zahájenie činnosti oznámiť SPaPI.
   Cestovná kancelária v zmysle rozhodnutia MOaCR SR č. 2641/90-4 zo dňa 14. 12. 1990
   Zmenárenská činnosť v rozsahu povolenia ŠBČS Bratislava - mesto zo dňa 6. 3. 1991 pod. č. j. 11 - 012/002/91.
   Prevádzkovanie kozmetického salónu spojeného s poradenskou službou /okrem úkonov zasahujúcich do integrity ľudského tela/.
   Poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí a ich sprostredkovanie /uzavrieť doho- du so Slov. ochran. zväzom autorským/.
   Nákup a predaj motorových vozidiel a ich kompletný servis /dodržiať zákon č. 50/1976 Zb./ Nákup a predaj spotrebného, priemyselného tovaru, surovín, ovocia, zeleniny, ju- žného priemyselného tovaru, surovín, ovocia zeleniny, južného ovocia, balených trvan- livých potravín, elektorniky /podľa povole- nia Obv. úradu Bratislava 2 č. j. Obch. 174/0307/91 zo dňa 24. 1. 1991/.
   Výstava a predaj obrazov a úžitkového ume- nia, sprostredkovanie kúpy a predaja výtvarných diel a úžitkového umenia, rámovanie obrazov a zasklievanie.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   František Heffner Mierova 216 Bratislava