Create Invoice

Ing. Peter Benčič - A.P.S. Agency, Products and systems - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Peter Benčič - A.P.S. Agency, Products and systems
PIN 11659327
TIN 1024871078
Date create 23 July 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Peter Benčič - A.P.S. Agency, Products and systems
Šancova 78
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11659327 TIN: 1024871078
 • Registered seat: Ing. Peter Benčič - A.P.S. Agency, Products and systems, Šancova 78, 81105, Bratislava
 • Date create: 23 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benčič Šancova 78 Bratislava
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   Ing. Peter Benčič - A.P.S. Agency, Products and systems
   Nové sidlo:
   Šancova 78 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software
   06.07.1993Zrušené obchodné meno:
   P.BENČIČ-A.P.S.-Agency, products and systems
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie leasingu
   autoservis
   pekárenská výroba
   konzultačná a školiaca činnosť v oblasti managementu
   reprografické a kopírovacie služby
   nákladná automobilová doprava
   Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 7.11.1990,č.j. 13/13523/133/90,reg.č.108003886 v tomto rozsahu: 1.Rozsah povolenia sa v zmysle ust.§ 6 odst.1 písm.a/, vyššie uvedeného zákona doplňuje takto: V bode l rozsahu povolenia sa dolňujú tieto čísla colného sadzobníka - 3102807,691102, 691101. 2.Rozsah povolenia sa doplňuje o bod 3, ktorý znie takto: "Dovoz vecí potrebných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť." vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti spotrebného tovaru a výrobkov strojárskeho priemyslu
   výroba spotrebných výrobkov drevospracujúceho priemyslu vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti spotrebného tovaru a výrobkov strojárskeho priemyslu. Zahranično obchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 19.9.1990, č.j. 13/10198/133/90,reg.č.108002191 v tomto rozsahu: "1.Vývoz vecí, čísla celného sadzobníka 4415, 9403,9503,4420 z vlastnej produkcie firmy. 2.Dovoz vecí potrebných na zabezpečenie hospod.činnosti firmy.
   obchodné služby
   projektovanie a dodávky výpočtových systémov
   30.11.1992Nové predmety činnosti:
   poskytovanie leasingu
   23.07.1990Nové obchodné meno:
   P.BENČIČ-A.P.S.-Agency, products and systems
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   autoservis
   pekárenská výroba
   konzultačná a školiaca činnosť v oblasti managementu
   reprografické a kopírovacie služby
   nákladná automobilová doprava
   Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 7.11.1990,č.j. 13/13523/133/90,reg.č.108003886 v tomto rozsahu: 1.Rozsah povolenia sa v zmysle ust.§ 6 odst.1 písm.a/, vyššie uvedeného zákona doplňuje takto: V bode l rozsahu povolenia sa dolňujú tieto čísla colného sadzobníka - 3102807,691102, 691101. 2.Rozsah povolenia sa doplňuje o bod 3, ktorý znie takto: "Dovoz vecí potrebných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť." vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti spotrebného tovaru a výrobkov strojárskeho priemyslu
   výroba spotrebných výrobkov drevospracujúceho priemyslu vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti spotrebného tovaru a výrobkov strojárskeho priemyslu. Zahranično obchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 19.9.1990, č.j. 13/10198/133/90,reg.č.108002191 v tomto rozsahu: "1.Vývoz vecí, čísla celného sadzobníka 4415, 9403,9503,4420 z vlastnej produkcie firmy. 2.Dovoz vecí potrebných na zabezpečenie hospod.činnosti firmy.
   obchodné služby
   projektovanie a dodávky výpočtových systémov
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Peter Benčič Šancova 78 Bratislava