Create Invoice

Tatra - Bednár a syn - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Tatra - Bednár a syn
Status Destroyed
PIN 11664002
Date create 04 August 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Tatra - Bednár a syn
ul. Čs. armády 10
81108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11664002
 • Registered seat: Tatra - Bednár a syn, ul. Čs. armády 10, 81108, Bratislava
 • Date create: 04 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.12.1992Zrušené obchodné meno:
   Tatra - Bednár a syn
   Zrušené sidlo:
   ul. Čs. armády 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj priemyselného tovaru a základného sortimentu drobného tovaru /ekonomický prenájom DT/
   Federálne ministerstvp zahraničného obchodu, Praha rozhodnutím zo dňa 6.11.1990 pod č.j. 13/10449/133/90, registračné číslo 108004124 podľa ust. § 7a Zák. č. 42/1988 Zb. o hospodárskych stikoch so zahraničím, v znení Zák,č. 102/1988 Zb. a Zák.č. 113/1990 Zb. udelilo podnikateľovi povolenie k zahranično-obchodnej činnosti v rozsah: dovoz vecí k zabezpečeniu obchodnej činnosti firmy uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozsahu povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Ľubomír Bednár Záleská 12 Ivanka pri Dunaji
   11.02.1991Nové predmety činnosti:
   Federálne ministerstvp zahraničného obchodu, Praha rozhodnutím zo dňa 6.11.1990 pod č.j. 13/10449/133/90, registračné číslo 108004124 podľa ust. § 7a Zák. č. 42/1988 Zb. o hospodárskych stikoch so zahraničím, v znení Zák,č. 102/1988 Zb. a Zák.č. 113/1990 Zb. udelilo podnikateľovi povolenie k zahranično-obchodnej činnosti v rozsah: dovoz vecí k zabezpečeniu obchodnej činnosti firmy uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozsahu povolenia.
   04.08.1990Nové obchodné meno:
   Tatra - Bednár a syn
   Nové sidlo:
   ul. Čs. armády 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   predaj priemyselného tovaru a základného sortimentu drobného tovaru /ekonomický prenájom DT/
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Ľubomír Bednár Záleská 12 Ivanka pri Dunaji