Create Invoice

ALFRÉD RAJNIC CORPORATION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALFRÉD RAJNIC CORPORATION
PIN 11664789
TIN 1020155554
Date create 01 June 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat ALFRÉD RAJNIC CORPORATION
Opavská 18
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11664789 TIN: 1020155554
 • Registered seat: ALFRÉD RAJNIC CORPORATION, Opavská 18, 83101, Bratislava
 • Date create: 01 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Alfréd Rajnic Opavská 18 Bratislava
   Kvetoslava Rajnicová Opavská 18 Bratislava
   04.01.1995Nové sidlo:
   Opavská 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Kvetoslava Rajnicová Opavská 18 Bratislava
   03.01.1995Zrušené sidlo:
   Banícka 6 Bratislava
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   ALFRÉD RAJNIC CORPORATION
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie, poradenstvo v oblasti stavebníctva, architektúry, elektroniky, obchodu
   zastupiteľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   31.03.1993Zrušené obchodné meno:
   RAJNIC CORPORANTION
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská obchodná činnosť v priamom odvíjaní týchto obchodov na vôastný alebo cudzí účet
   organizovanie a vykonávanie technicko-poradenskej činnosti pre realizované obchodysprostredkované alebo vlastné
   organizovanie a vykonávanie servisnej a opravárenskej činnosti pre sprostredkovanie alebo vlastnou firmou realizované obchody.
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha v Prahe dňa 3.9.31990 č.j.:13/7880/33/90 Registr.č. 10800 1628 v tomto rozsahu :
   l/Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb.
   2/Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo dňa 4.5.1990 ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšia činnosť k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu l rozsahu povolenia.
   3/Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.06.1990Nové obchodné meno:
   RAJNIC CORPORANTION
   Nové sidlo:
   Banícka 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská obchodná činnosť v priamom odvíjaní týchto obchodov na vôastný alebo cudzí účet
   organizovanie a vykonávanie technicko-poradenskej činnosti pre realizované obchodysprostredkované alebo vlastné
   organizovanie a vykonávanie servisnej a opravárenskej činnosti pre sprostredkovanie alebo vlastnou firmou realizované obchody.
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha v Prahe dňa 3.9.31990 č.j.:13/7880/33/90 Registr.č. 10800 1628 v tomto rozsahu :
   l/Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb.
   2/Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo dňa 4.5.1990 ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšia činnosť k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu l rozsahu povolenia.
   3/Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Alfréd Rajnic Opavská 18 Bratislava