Create Invoice

Jana Kirňáková MUDr. - COSMEDENT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Jana Kirňáková MUDr. - COSMEDENT
PIN 11673711
Date create 21 June 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Jana Kirňáková MUDr. - COSMEDENT
Palisády 59
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11673711
 • Registered seat: Jana Kirňáková MUDr. - COSMEDENT, Palisády 59, 81106, Bratislava
 • Date create: 21 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jana Kirňáková. - manager F. Cvečku 6 Bratislava
   09.11.1992Nové obchodné meno:
   Jana Kirňáková MUDr. - COSMEDENT
   Nové predmety činnosti:
   dovoz, distribúcia a skladovanie a/ registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky b/ kozmetických prípravkov liečebno-preventívneho charakteru c/ zdravotníckeho materiálu d/ ortopedických a protetických pomôcok e/ prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti kozmetiky
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov
   08.11.1992Zrušené obchodné meno:
   COSMEDENT
   Zrušeny predmety činnosti:
   4.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 3303 až 3307, 3401, 3402, 6704, 9003, 9004, 9603, 3004503, 2936, 2937921.
   3.Dovoz vecí na zaistenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   2.Vývozy a dovozy vecí s výmimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet čs. osôb.
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnoť vydalo FMZO Praha dňa 21.1.1991 pod č.j.13/653/133/ /91, reg.č.108006584 v tomto rozsahu:
   nákup a predaj tovaru esteticko-kozmetického charakteru, surovín a priemyselného tovaru
   obchodná činnosť
   poskytovanie kozmetických služieb kompletných hygiena dutiny ústnej poradenská služba kurzy, ošetrenie pleti
   21.06.1990Nové obchodné meno:
   COSMEDENT
   Nové sidlo:
   Palisády 59 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   4.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 3303 až 3307, 3401, 3402, 6704, 9003, 9004, 9603, 3004503, 2936, 2937921.
   3.Dovoz vecí na zaistenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   2.Vývozy a dovozy vecí s výmimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet čs. osôb.
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnoť vydalo FMZO Praha dňa 21.1.1991 pod č.j.13/653/133/ /91, reg.č.108006584 v tomto rozsahu:
   nákup a predaj tovaru esteticko-kozmetického charakteru, surovín a priemyselného tovaru
   obchodná činnosť
   poskytovanie kozmetických služieb kompletných hygiena dutiny ústnej poradenská služba kurzy, ošetrenie pleti
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   MUDr. Jana Kirňáková. - manager F. Cvečku 6 Bratislava