Create Invoice

L. Kucsera - RENOVA, stavebná a obchodná čin-nosť - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name L. Kucsera - RENOVA, stavebná a obchodná čin-nosť
PIN 11675276
TIN 1024770252
Date create 30 May 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat L. Kucsera - RENOVA, stavebná a obchodná čin-nosť
Kladnianska 6
82105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11675276 TIN: 1024770252
 • Registered seat: L. Kucsera - RENOVA, stavebná a obchodná čin-nosť, Kladnianska 6, 82105, Bratislava
 • Date create: 30 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Kucsera Kladnianska 6 Bratislava 821 05
   12.05.1995Nové obchodné meno:
   L. Kucsera - RENOVA, stavebná a obchodná čin-nosť
   Nové sidlo:
   Kladnianska 6 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj pirôžkov a zmrzliny
   11.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Ladislav Kucsera - RENOVA, stavebná činnosť
   Zrušené sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   Ladislav Kucsera - RENOVA, stavebná činnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových cel- kov)
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kaderníctvo
   kozmetika
   nákup a predaj tlače a tabakových výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   24.04.1994Zrušené obchodné meno:
   L. Kucsera - RENOVA, stavebná činnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava a údržba objektov pri FN
   stavebné práce HSV a PSV
   kúpa a predaj stavebného materiálu
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy pre cudzie účely.
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 31.10.1990 Č.j.:13/10582/ /133/90, reg.č.: 108003573 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou stavebných a stavebno-montážnych prác.
   2. Vývoz stavebných strojov a iné stavebné mechanizácie pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia a ich spätný dovoz.
   3. Vývoz vecí potrebných na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   4. Dovoz stavebných materiálov, strojov, stavebnej mechanizácie a ďalších vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy, mimo položiek uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.10.1990, Č.j.13/10582/90, reg.č.108002763 v tomto rozsahu:
   1. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe firmy, poprípade určených k výkonu povolania firmy.
   2. Kúpa tovaru a jeho predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: -formou stavebných a stavebno montážnych prác.
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí: v rozsahu bodu 3 povolenia.
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: v súvislosti s činnosťou podľa bodu 3 a 4 rozsahu povolenia.
   6. Nákup a predaj spotrebného tovaru a priemyselného tovaru, mimo tovarov, vyžadujúcich osobitné povolenia
   7. Poskytovanie reštauračných služieb
   8. Zmenárenská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   30.05.1990Nové obchodné meno:
   L. Kucsera - RENOVA, stavebná činnosť
   Nové sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba objektov pri FN
   stavebné práce HSV a PSV
   kúpa a predaj stavebného materiálu
   vykonávanie cestnej nákladnej dopravy pre cudzie účely.
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 31.10.1990 Č.j.:13/10582/ /133/90, reg.č.: 108003573 v tomto rozsahu:
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou stavebných a stavebno-montážnych prác.
   2. Vývoz stavebných strojov a iné stavebné mechanizácie pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia a ich spätný dovoz.
   3. Vývoz vecí potrebných na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
   4. Dovoz stavebných materiálov, strojov, stavebnej mechanizácie a ďalších vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy, mimo položiek uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.10.1990, Č.j.13/10582/90, reg.č.108002763 v tomto rozsahu:
   1. Dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe firmy, poprípade určených k výkonu povolania firmy.
   2. Kúpa tovaru a jeho predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: -formou stavebných a stavebno montážnych prác.
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí: v rozsahu bodu 3 povolenia.
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: v súvislosti s činnosťou podľa bodu 3 a 4 rozsahu povolenia.
   6. Nákup a predaj spotrebného tovaru a priemyselného tovaru, mimo tovarov, vyžadujúcich osobitné povolenia
   7. Poskytovanie reštauračných služieb
   8. Zmenárenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ladislav Kucsera Kladnianska 6 Bratislava 821 05