Create Invoice

SonRia - textil - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SonRia - textil
Status Destroyed
PIN 11685158
Date create 04 July 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat SonRia - textil
Jégeho 21
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11685158
 • Registered seat: SonRia - textil, Jégeho 21, Bratislava
 • Date create: 04 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.02.1995Zrušené obchodné meno:
   SonRia - textil
   Zrušené sidlo:
   Jégeho 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   šitie odevov a ich predaj
   Federálne ministerstvo zharaničného obchodu podľa § 7a zákona č. 12/1980 Zb., o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zmien a doplnkov udelilo povolenie na za- hranično-obchodnú činnosť zo dňa 29.8.1990, č.j.: 13/9661/133/90, Registr. čís.: 108001441, podľa § 6, odst. 1, písm. a), c), zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zmien a doplnkov, v tomto rozsahu:
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou šitia textilného tovaru na zákazku zahraničného odberateľa, kapaci- tami firmy
   dovoz a opätovný vývoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa rozsahu povolenia
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Mária Palkovičová Jégeho 21 Bratislava
   08.01.1991Nové obchodné meno:
   SonRia - textil
   07.01.1991Zrušené obchodné meno:
   P A L K O V I Č O V Á ŠOP
   01.10.1990Nové predmety činnosti:
   Federálne ministerstvo zharaničného obchodu podľa § 7a zákona č. 12/1980 Zb., o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zmien a doplnkov udelilo povolenie na za- hranično-obchodnú činnosť zo dňa 29.8.1990, č.j.: 13/9661/133/90, Registr. čís.: 108001441, podľa § 6, odst. 1, písm. a), c), zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zmien a doplnkov, v tomto rozsahu:
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou šitia textilného tovaru na zákazku zahraničného odberateľa, kapaci- tami firmy
   dovoz a opätovný vývoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa rozsahu povolenia
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy
   04.07.1990Nové obchodné meno:
   P A L K O V I Č O V Á ŠOP
   Nové sidlo:
   Jégeho 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   šitie odevov a ich predaj
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Mária Palkovičová Jégeho 21 Bratislava