Create Invoice

Ladislav Staník - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ladislav Staník
Status Destroyed
PIN 11685492
Date create 08 November 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ladislav Staník
Súmračná 19
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11685492
 • Registered seat: Ladislav Staník, Súmračná 19, 82102, Bratislava
 • Date create: 08 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.12.2009Zrušené obchodné meno:
   Ladislav Staník
   Zrušené sidlo:
   Súmračná 19 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   revízie, projektovanie, montáž a údržba elektrozariadení a bleskozvodov
   nákup a predaj náhradných dielov pre kom- pletný servis elektrických strojov a zaria- dení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Staník Súmračná 19 Bratislava
   22.04.1994Nové obchodné meno:
   Ladislav Staník
   Nové sidlo:
   Súmračná 19 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   revízie, projektovanie, montáž a údržba elektrozariadení a bleskozvodov
   nákup a predaj náhradných dielov pre kom- pletný servis elektrických strojov a zaria- dení
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   21.04.1994Zrušené obchodné meno:
   "STANÍK Ladislav"
   Zrušeny predmety činnosti:
   Revízie eletrozariadení, zakresľovanie skutkového stavu el. zariadení a bleskozvodov, odstraňovanie zistených závad na elektrických zariadeniach, opravy elektrických spotrebi- čov, nákup a predaj náhradných dielov pre kompletný servis elektrických a strojných zariadení, montáž opravy a údržba elektric- kých zariadení v zmysle a v rozsahu opráv- nenia vydaného IBP pre Bratislavu, č.j. 197/IBA/91-EZ-MO z 4.4.1991
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   08.11.1991Nové obchodné meno:
   "STANÍK Ladislav"
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   Revízie eletrozariadení, zakresľovanie skutkového stavu el. zariadení a bleskozvodov, odstraňovanie zistených závad na elektrických zariadeniach, opravy elektrických spotrebi- čov, nákup a predaj náhradných dielov pre kompletný servis elektrických a strojných zariadení, montáž opravy a údržba elektric- kých zariadení v zmysle a v rozsahu opráv- nenia vydaného IBP pre Bratislavu, č.j. 197/IBA/91-EZ-MO z 4.4.1991
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ladislav Staník Súmračná 19 Bratislava