Create Invoice

Ing. Dušan Chrenko - REMONT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Dušan Chrenko - REMONT
PIN 11687215
TIN 1020186904
Date create 07 June 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Dušan Chrenko - REMONT
Sadmelijská 5
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11687215 TIN: 1020186904
 • Registered seat: Ing. Dušan Chrenko - REMONT, Sadmelijská 5, 83106, Bratislava
 • Date create: 07 June 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Chrenko Sadmelijská 5 Bratislava
   24.11.1993Nové obchodné meno:
   Ing. Dušan Chrenko - REMONT
   Nové sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s obobitným povolením/
   23.11.1993Zrušené obchodné meno:
   REMONT
   Zrušeny predmety činnosti:
   rekonštrukčné a montážne práce rôznych technologických zariadení a strojov + opravy, uvedenie strojov do prevádzky, zabezpečovanie servisu.
   vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy do 18.12.1991
   vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do 18.12.1991
   stavebné práce, stavba, rekonštrukcia a opravy budov prostredníctvom Ing. Karola Šmotláka nar. 24.8.1957, bytom Bratislava, Jeremenkova 20
   nákup a predaj výrobkov rastlinnej a živočíšnej produkcie, výrobkov pridruženej výroby v poľnohospodárstve, výrobkov priemyslu v zmysle príslušných hygienických a veterinárskych predpisov
   07.06.1990Nové obchodné meno:
   REMONT
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   rekonštrukčné a montážne práce rôznych technologických zariadení a strojov + opravy, uvedenie strojov do prevádzky, zabezpečovanie servisu.
   vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy do 18.12.1991
   vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do 18.12.1991
   stavebné práce, stavba, rekonštrukcia a opravy budov prostredníctvom Ing. Karola Šmotláka nar. 24.8.1957, bytom Bratislava, Jeremenkova 20
   nákup a predaj výrobkov rastlinnej a živočíšnej produkcie, výrobkov pridruženej výroby v poľnohospodárstve, výrobkov priemyslu v zmysle príslušných hygienických a veterinárskych predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Dušan Chrenko Sadmelijská 5 Bratislava