Create Invoice

MINI-TOUR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MINI-TOUR
Status Destroyed
PIN 11689838
TIN 1025112440
VAT number SK1025112440
Date create 31 May 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat MINI-TOUR
Bardejovská 11
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11689838 TIN: 1025112440 VAT number: SK1025112440
 • Registered seat: MINI-TOUR, Bardejovská 11, 83102, Bratislava
 • Date create: 31 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.05.1993Zrušené obchodné meno:
   MINI-TOUR
   Zrušené sidlo:
   Bardejovská 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1190 Zb. vydáva povolenie k zahranično-obchodnej činnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm., a,c,d,e, g, cit. zákona na :
   poskytovanie, organizovanie a obstarávanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným osobám na území SR a zahraničným a tuzemským osobám v zahraničí
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. zo dňa 4.5.1990 Zb.
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti firmy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ján Pálfy Bardejovská 11 Bratislava
   31.05.1991Nové obchodné meno:
   MINI-TOUR
   Nové sidlo:
   Bardejovská 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie služieb cestovného ruchu. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1190 Zb. vydáva povolenie k zahranično-obchodnej činnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm., a,c,d,e, g, cit. zákona na :
   poskytovanie, organizovanie a obstarávanie hlavných a vedľajších služieb cestovného ruchu zahraničným osobám na území SR a zahraničným a tuzemským osobám v zahraničí
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. zo dňa 4.5.1990 Zb.
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na predmet činnosti firmy
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ján Pálfy Bardejovská 11 Bratislava