Create Invoice

Pavel Pastorek Disco Agency - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pavel Pastorek Disco Agency
PIN 11792523
Date create 25 November 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Pavel Pastorek Disco Agency
Gercenova 13
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11792523
 • Registered seat: Pavel Pastorek Disco Agency, Gercenova 13, Bratislava
 • Date create: 25 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Pastorek Gercenova 13 Bratislava
   10.12.1993Nové obchodné meno:
   Pavel Pastorek Disco Agency
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie diskotekárov a diskotékových programov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných a zvukovoobrazových záznamov
   09.12.1993Zrušené obchodné meno:
   Pastorek Disco Agency
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnost v oblasti zvukovej, zvukoobrazovej a svetelnej techniky vrátane elektroinštalačného tovaru a žiaroviek, kovania a povrchových materiálov, zvukových a zvukoobrazových nosičov, nahratých a nenahratých
   predaj reproduktorov a ich príslušenstva, výroba,predaj reproduktorových sústav,predaj gramoplatní,CD-platní,CDV-platní,originálne nahratých audio a videokaziet,predaj nenahratých audio a video kaziet
   predaj kovania a povrchových materiálov pre transportné kufre,obaly a reproduktorové sústavy
   výroba,predaj transportných kufrov,obalov, stojanov a prepojovacích káblov pre túto techniku
   predaj a prenájom zvukovej,zvukoobrazovej a svetelnej techniky (aj efektov) a príslušenstva pre diskotéky,zábavné podniky a koncertné vystúpenia
   sprostredkovanie prevodu práv česko-slo- venských autorov a výkonných umelcov do zahraničia a zahraničných autorov a výkonných umelcov do českej a slovenskej federatívnej republiky.
   Zahraničnohospodárske služby: Ministerstvo kultúry SR zaregistrovalo dňa 22.11.1990 pod č.j.MK-5496/90-21, reg.č. 5340047 zahraničnohospodárske služby v tomto rozsahu:
   sprostredkovanie diskotékarov a diskotékových programov
   rozširovanie a kopírovanie hodobných titulov po predchádzajúcom súhlase SOZY a MK SR
   audio a video služba / nahrávanie videokamerou, mixaž zvukových záznamov a ozvučovacie práce /
   25.11.1990Nové obchodné meno:
   Pastorek Disco Agency
   Nové sidlo:
   Gercenova 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnost v oblasti zvukovej, zvukoobrazovej a svetelnej techniky vrátane elektroinštalačného tovaru a žiaroviek, kovania a povrchových materiálov, zvukových a zvukoobrazových nosičov, nahratých a nenahratých
   predaj reproduktorov a ich príslušenstva, výroba,predaj reproduktorových sústav,predaj gramoplatní,CD-platní,CDV-platní,originálne nahratých audio a videokaziet,predaj nenahratých audio a video kaziet
   predaj kovania a povrchových materiálov pre transportné kufre,obaly a reproduktorové sústavy
   výroba,predaj transportných kufrov,obalov, stojanov a prepojovacích káblov pre túto techniku
   predaj a prenájom zvukovej,zvukoobrazovej a svetelnej techniky (aj efektov) a príslušenstva pre diskotéky,zábavné podniky a koncertné vystúpenia
   sprostredkovanie prevodu práv česko-slo- venských autorov a výkonných umelcov do zahraničia a zahraničných autorov a výkonných umelcov do českej a slovenskej federatívnej republiky.
   Zahraničnohospodárske služby: Ministerstvo kultúry SR zaregistrovalo dňa 22.11.1990 pod č.j.MK-5496/90-21, reg.č. 5340047 zahraničnohospodárske služby v tomto rozsahu:
   sprostredkovanie diskotékarov a diskotékových programov
   rozširovanie a kopírovanie hodobných titulov po predchádzajúcom súhlase SOZY a MK SR
   audio a video služba / nahrávanie videokamerou, mixaž zvukových záznamov a ozvučovacie práce /
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Pavel Pastorek Gercenova 13 Bratislava