Create Invoice

ProControl - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ProControl
PIN 11802189
Date create 26 November 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat ProControl
Hakenova 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11802189
 • Registered seat: ProControl, Hakenova 2, Bratislava
 • Date create: 26 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Kátlovská Uhrova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Penciak Hakenova 2 Bratislava
   22.10.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Penciak Hakenova 2 Bratislava
   26.11.1991Nové obchodné meno:
   ProControl
   Nové sidlo:
   Hakenova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   Chemicko-inžinierske analýzy technologických procesov so zameraním na ich automatizáciu, štúdie automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, návrhy riadenia technologických procesov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Kátlovská Uhrova 18 Bratislava