Create Invoice

SLOVSTART - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVSTART
Status Destroyed
PIN 11802855
TIN 1025434817
VAT number SK1025434817
Date create 10 September 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat SLOVSTART
1025434817
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421254777283
Fax(es) 0905650100
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11802855 TIN: 1025434817 VAT number: SK1025434817
 • Registered seat: SLOVSTART, 1025434817, Bratislava
 • Date create: 10 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SLOVSTART
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradensko - konzultačná činnosť, prekladateľská a organiz.tlmočnícka činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Miroslava Dulová, CSc Bazovského 14 Bratislava
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   SLOVSTART
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   poradensko - konzultačná činnosť, prekladateľská a organiz.tlmočnícka činnosť.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Miroslava Dulová, CSc Bazovského 14 Bratislava