Create Invoice

W e i n w u r m a - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name W e i n w u r m a
Status Destroyed
PIN 11813881
Date create 16 July 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat W e i n w u r m a
Kvetná 13
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11813881
 • Registered seat: W e i n w u r m a, Kvetná 13, Bratislava
 • Date create: 16 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.10.1994Zrušené obchodné meno:
   W e i n w u r m a spol.
   Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a kompletizácia zariadenia pre kontrolu znečistenia životného prostredia, potravín a poľnohospodárskych produktov, nákup, kompletizácia a predaj komponentov pre poľnohospodársku výrobu s minimálnym obsahom škodlivín
   vykonávanie súvisiacich činností.
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha dňa 24.1.1991 č.j.13/16412/ /133/90 Registr.čísl.:10 800 6718 v rozsahu:
   "1.Dovoz vecí pre vlastnú potrebu firmy a pre zabezpečenie hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.
   2.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb.
   3.Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorými sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs.osoby na základe zmlúv podľa predchádzajúceho bodu.
   4.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodného zastupovania, prieskumu trhu, technickoporadenskej, sprostredkovateľskej a konzultačnej činnosti vrátane servisnej činnosti a vedenie konsignačného skladu.
   5.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti firmy.
   6.Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   7.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka, v rozsahu predmetu činnosti.
   8.Vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 7 rozsahu povolenia.
   9.Vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti firmy."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Pavol Weinwurm Lipského 11 Bratislava
   16.07.1990Nové obchodné meno:
   W e i n w u r m a spol.
   Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   výroba a kompletizácia zariadenia pre kontrolu znečistenia životného prostredia, potravín a poľnohospodárskych produktov, nákup, kompletizácia a predaj komponentov pre poľnohospodársku výrobu s minimálnym obsahom škodlivín
   vykonávanie súvisiacich činností.
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha dňa 24.1.1991 č.j.13/16412/ /133/90 Registr.čísl.:10 800 6718 v rozsahu:
   "1.Dovoz vecí pre vlastnú potrebu firmy a pre zabezpečenie hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.
   2.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb.
   3.Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorými sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k výkonu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňované pre čs.osoby na základe zmlúv podľa predchádzajúceho bodu.
   4.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodného zastupovania, prieskumu trhu, technickoporadenskej, sprostredkovateľskej a konzultačnej činnosti vrátane servisnej činnosti a vedenie konsignačného skladu.
   5.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti firmy.
   6.Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   7.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka, v rozsahu predmetu činnosti.
   8.Vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 7 rozsahu povolenia.
   9.Vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti firmy."
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Pavol Weinwurm Lipského 11 Bratislava