Create Invoice

SPEKTRUM A-Z - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SPEKTRUM A-Z
Status Destroyed
PIN 11814136
Date create 02 October 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat SPEKTRUM A-Z
Bratislava
Contact Information
Email recepcia@fiducia.sk
Website http://www.fiducia.sk
Phone(s) +421268286554
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11814136
 • Registered seat: SPEKTRUM A-Z, Bratislava
 • Date create: 02 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.09.1994Zrušené obchodné meno:
   "SPEKTRUM A-Z"
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   umelecká agentúra-sprostredkovanie vystú- pení a účinkovania hudobníkov a hudobných súborov, orchestrov, artistov, umelcov a umeleckých telies každého druhu a žánru
   poradenská, konzultačná, sprostredkovacia a produkčná služba a management každého druhu, Rozhodnutie o registrácii zahranično-hosp. služieb vydaná Ministerstvom kultúry SR, Bratislava zo dňa 6.9.1990 č.j. MK-3843/9021 regist.č. 5340022 v tomto rozsahu :
   sprostredkovanie vystúpení a účinkovania hudobníkov a umeleckých súborov,orchestrov, artistov,umelcov a umeleckých telies kaž- dého druhu a žánru z ČSFR, ďalej poradenská,konzultačná,sprostredkovacia a produkčná služba a management v styku so zahraničím v oblasti kultúry
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu okrem tovarov pri ktorých zákon vyžaduje osobné opráv- nenie v ČSFR, organiz.koncertov a iných hudobných podujatí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Branislava Huťka Reichlova 59 Bratislava
   02.10.1990Nové obchodné meno:
   "SPEKTRUM A-Z"
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   umelecká agentúra-sprostredkovanie vystú- pení a účinkovania hudobníkov a hudobných súborov, orchestrov, artistov, umelcov a umeleckých telies každého druhu a žánru
   poradenská, konzultačná, sprostredkovacia a produkčná služba a management každého druhu, Rozhodnutie o registrácii zahranično-hosp. služieb vydaná Ministerstvom kultúry SR, Bratislava zo dňa 6.9.1990 č.j. MK-3843/9021 regist.č. 5340022 v tomto rozsahu :
   sprostredkovanie vystúpení a účinkovania hudobníkov a umeleckých súborov,orchestrov, artistov,umelcov a umeleckých telies kaž- dého druhu a žánru z ČSFR, ďalej poradenská,konzultačná,sprostredkovacia a produkčná služba a management v styku so zahraničím v oblasti kultúry
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme veľkoobchodu a maloobchodu okrem tovarov pri ktorých zákon vyžaduje osobné opráv- nenie v ČSFR, organiz.koncertov a iných hudobných podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Branislava Huťka Reichlova 59 Bratislava