Create Invoice

Ing. Peter Voleník - GLASSTOPLAST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Peter Voleník - GLASSTOPLAST
PIN 11820659
Date create 08 February 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Peter Voleník - GLASSTOPLAST
Vígľašská 3
85107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11820659
 • Registered seat: Ing. Peter Voleník - GLASSTOPLAST, Vígľašská 3, 85107, Bratislava
 • Date create: 08 February 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing .Peter Voleník Vigľašská 3 Bratislava
   12.11.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Peter Voleník - GLASSTOPLAST
   Nové sidlo:
   Vígľašská 3 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a poradenstvo v odbore technológia silikátov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľne živnosti
   výroba tovaru z plastov
   sklárska výroba
   11.11.1992Zrušené obchodné meno:
   GLASSTOPLAST
   Zrušené sidlo:
   Lumumbova 39 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   5.Nákup a predaj výrobkov z plastických hmôt.
   4.Výroba výrobkov z plastickkých hmôt a spracovávanie plast.hmôt.
   3.Nákup a predaj výrobkov zo skla.
   2.Úpravy a zušľachťovanie dekoratívného a plochého skla.
   l.Riešenie úloh techn. rozvoja a realzácia výstupov riešenia úloh v oblasti sklárského priemyslu a v oblasti spracovávania plastických hmôt.
   08.02.1991Nové obchodné meno:
   GLASSTOPLAST
   Nové sidlo:
   Lumumbova 39 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   5.Nákup a predaj výrobkov z plastických hmôt.
   4.Výroba výrobkov z plastickkých hmôt a spracovávanie plast.hmôt.
   3.Nákup a predaj výrobkov zo skla.
   2.Úpravy a zušľachťovanie dekoratívného a plochého skla.
   l.Riešenie úloh techn. rozvoja a realzácia výstupov riešenia úloh v oblasti sklárského priemyslu a v oblasti spracovávania plastických hmôt.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing .Peter Voleník Vigľašská 3 Bratislava