Create Invoice

Ing. Miloš Iľanovský - SLOVCON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Miloš Iľanovský - SLOVCON
Status Destroyed
PIN 11821175
Date create 25 July 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Miloš Iľanovský - SLOVCON
Trenčianska 38
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11821175
 • Registered seat: Ing. Miloš Iľanovský - SLOVCON, Trenčianska 38, 82109, Bratislava
 • Date create: 25 July 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.10.2008Zrušené obchodné meno:
   Ing. Miloš Iľanovský - SLOVCON
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 38 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti služieb
   výroba a predaj kostolných sviečok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. .Miloš Iľanovský Trenčianska 38 Bratislava
   12.02.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj kostolných sviečok
   30.09.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Miloš Iľanovský - SLOVCON
   Nové sidlo:
   Trenčianska 38 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti služieb
   29.09.1992Zrušené obchodné meno:
   SLOVCON
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská,konzultačná,poradenská činnosť v oblasti obchodovania,marketing, nákup a predaj rôzneho tovaru.
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha udelilo dňa 25.9.1990 pod.č.j.: 13/10556/133/90,registr.č.:108002370 povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu :
   1.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: -obchodného zastupovania -poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu a podnikania -marketingu -propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskkytovania a prijímania služieb na základe zmlúv o obstarávaní v mene firmy na účet čs.osôb.
   3.Dovoz a vývoz vecí,s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č.256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2 rozsahu povolenia.
   4.Dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č.256/1990 Zb.
   5.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na činnosť firmy.
   6.Vývoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.
   25.07.1990Nové obchodné meno:
   SLOVCON
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská,konzultačná,poradenská činnosť v oblasti obchodovania,marketing, nákup a predaj rôzneho tovaru.
   Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha udelilo dňa 25.9.1990 pod.č.j.: 13/10556/133/90,registr.č.:108002370 povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu :
   1.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: -obchodného zastupovania -poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu a podnikania -marketingu -propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
   2.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskkytovania a prijímania služieb na základe zmlúv o obstarávaní v mene firmy na účet čs.osôb.
   3.Dovoz a vývoz vecí,s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č.256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs.osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2 rozsahu povolenia.
   4.Dovoz vecí na zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č.256/1990 Zb.
   5.Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na činnosť firmy.
   6.Vývoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. .Miloš Iľanovský Trenčianska 38 Bratislava