Create Invoice

"I.E.I." /International-export-import/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Business name "I.E.I." /International-export-import/
PIN 11824883
Date create 23 August 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat "I.E.I." /International-export-import/
Bratislava
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :11824883
 • Registered seat: "I.E.I." /International-export-import/, Bratislava
 • Date create: 23 August 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.08.1990Nové obchodné meno:
   "I.E.I." /International-export-import/
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v priemyselnom, strojárenskom, poľnohospodársko-potravinárskom, textilnom a stavebnom odvetí
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ