Create Invoice

Ing. Stanislav Lehen - SBL ACOUSTICS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Stanislav Lehen - SBL ACOUSTICS
Status Destroyed
PIN 11890797
Date create 01 October 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Stanislav Lehen - SBL ACOUSTICS
Sibírska 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11890797
 • Registered seat: Ing. Stanislav Lehen - SBL ACOUSTICS, Sibírska 2, Bratislava
 • Date create: 01 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.10.2006Zrušené obchodné meno:
   Ing. Stanislav Lehen - SBL ACOUSTICS
   Zrušené sidlo:
   Sibírska 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   28.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Lehen Sibírska 2 Bratislava
   19.11.1993Nové obchodné meno:
   Ing. Stanislav Lehen - SBL ACOUSTICS
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   18.11.1993Zrušené obchodné meno:
   STABRALE - SBL ACOUSTICS
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť: - povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 28.11.1990, č.j.: 13/13594/133/90, reg.č.108004765 v tomto rozsahu: "Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy v súlade s predmetom jej činnosti, mimo položiek uvedených v narianí vlády ČSFR č.256/1990 Zb."
   nákup a predaj spotrebnej elektroniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.10.1990Nové obchodné meno:
   STABRALE - SBL ACOUSTICS
   Nové sidlo:
   Sibírska 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť: - povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 28.11.1990, č.j.: 13/13594/133/90, reg.č.108004765 v tomto rozsahu: "Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy v súlade s predmetom jej činnosti, mimo položiek uvedených v narianí vlády ČSFR č.256/1990 Zb."
   nákup a predaj spotrebnej elektroniky
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Stanislav Lehen Sibírska 2 Bratislava