Create Invoice

ATERIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ATERIS
Status Destroyed
PIN 11895438
TIN 1025572163
Date create 27 September 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat ATERIS
Romanova 1
85102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11895438 TIN: 1025572163
 • Registered seat: ATERIS, Romanova 1, 85102, Bratislava
 • Date create: 27 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.07.1994Zrušené obchodné meno:
   ATERIS
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti obchodných služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-hospodárskej
   Zahraničnoobchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 5.11.1990,č.j.13/13066/ /133/90, reg.č.108003736 v tomto rozsahu:
   l/ Dovoz vecí pre vlastnú potrebu firmy a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti.
   2/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou technicko-poradenskej činnosti, konzultácii, seminárom, odbornej obchodnej pomoci, sprostredkovateľskej činnosti a prieskumu trhu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Irena Belišová Togliattiho 1 Bratislava
   27.09.1990Nové obchodné meno:
   ATERIS
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti obchodných služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-hospodárskej
   Zahraničnoobchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 5.11.1990,č.j.13/13066/ /133/90, reg.č.108003736 v tomto rozsahu:
   l/ Dovoz vecí pre vlastnú potrebu firmy a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti.
   2/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou technicko-poradenskej činnosti, konzultácii, seminárom, odbornej obchodnej pomoci, sprostredkovateľskej činnosti a prieskumu trhu.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Irena Belišová Togliattiho 1 Bratislava