Create Invoice

Ing. Tibor Kósa - Venustrade - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ing. Tibor Kósa - Venustrade
PIN 11909145
Date create 01 November 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Ing. Tibor Kósa - Venustrade
Haanova 3
85104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11909145
 • Registered seat: Ing. Tibor Kósa - Venustrade, Haanova 3, 85104, Bratislava
 • Date create: 01 November 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kósa Haanova 3 Bratislava
   05.10.1993Nové obchodné meno:
   Ing. Tibor Kósa - Venustrade
   Nové sidlo:
   Haanova 3 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   04.10.1993Zrušené obchodné meno:
   "VENUSTRADE"
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 4.12.1990, Č.j.:13/14721/ /Po/90,reg.č.:108004960 v tomto rozsahu: "1.Vývoz vecí, čísla položiek colného sadzobníka 0601,0603,2203,2208,6809,6910,7309, 7310218,7310293,7314,7323,7326,8701,8704, 8705,8707,8716,8903,9401,9403 /mimo skriniek kuchynských kovových a drevených sektorových/, 9404,9405,9506,9507.
   2.Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy, v súlade s predmetom jej činnosti, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.
   3.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom firmy na účet čs.osôb.
   4.Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, na základe zmlúv uvedených v bode 3 rozsahu povolenia."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.11.1990Nové obchodné meno:
   "VENUSTRADE"
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 4.12.1990, Č.j.:13/14721/ /Po/90,reg.č.:108004960 v tomto rozsahu: "1.Vývoz vecí, čísla položiek colného sadzobníka 0601,0603,2203,2208,6809,6910,7309, 7310218,7310293,7314,7323,7326,8701,8704, 8705,8707,8716,8903,9401,9403 /mimo skriniek kuchynských kovových a drevených sektorových/, 9404,9405,9506,9507.
   2.Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy, v súlade s predmetom jej činnosti, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb.
   3.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom firmy na účet čs.osôb.
   4.Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, na základe zmlúv uvedených v bode 3 rozsahu povolenia."
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Tibor Kósa Haanova 3 Bratislava