Create Invoice

Krasňanský - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Krasňanský
Status Destroyed
PIN 11911531
Date create 01 October 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Krasňanský
Na kopci 30
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11911531
 • Registered seat: Krasňanský, Na kopci 30, Bratislava
 • Date create: 01 October 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.06.2012Zrušené obchodné meno:
   Krasňanský
   Zrušené sidlo:
   Na kopci 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, t.j. textilných výrobkov, kožených a koženkových výrobkov, spotrebnej elektroniky, výrobkov z dreva a kovového odpadu
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha, zo dňa 25.10.1990, č.j. 13/11677/133/90, Registr. č. 108003344, bolo udelené povolenie k zahranično obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   a/ vývoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   b/ dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krasňanský Na kopci 30 Bratislava
   16.11.1990Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha, zo dňa 25.10.1990, č.j. 13/11677/133/90, Registr. č. 108003344, bolo udelené povolenie k zahranično obchodnej činnosti v tomto rozsahu:
   a/ vývoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   b/ dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy
   24.09.1990Nové obchodné meno:
   Krasňanský
   Nové sidlo:
   Na kopci 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, t.j. textilných výrobkov, kožených a koženkových výrobkov, spotrebnej elektroniky, výrobkov z dreva a kovového odpadu
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Peter Krasňanský Na kopci 30 Bratislava