Create Invoice

KOMAX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KOMAX
Status Destroyed
PIN 11914106
Date create 20 September 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat KOMAX
Na Revíne 21
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11914106
 • Registered seat: KOMAX, Na Revíne 21, Bratislava
 • Date create: 20 September 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.02.1993Zrušené obchodné meno:
   KOMAX
   Zrušené sidlo:
   Na Revíne 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostrekovacie služby v oblasti kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí v rámci právnych predpisov, prenajímanie strojov a zariadení, predaj strojov, zariadení a materiálov pre verejné stravovanie, chladiacich a mraziacich zariadení, váh, kompenzačný obchod v oblasti strojov, zariadení a materiálov pre verejné stravovanie, chladiacich a mraziacich zariadení a váh.
   Zabepečenie servisu k uvedeným zariadeniam a strojom.
   Vykonávanie ekonomických činností pre súkromných podnikateľov.
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha dňa 19.12.1990 č.j.: 13/122 32 KU/90 Registr.č. 108005642 v rozsahu:
   "1.Dovoz vecí podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   2.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou servisnej činnosti.
   3.Sprostredkovateľská činnoť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Štefan Maťo Na Revíne 21 Bratislava
   20.09.1990Nové obchodné meno:
   KOMAX
   Nové sidlo:
   Na Revíne 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   Sprostrekovacie služby v oblasti kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí v rámci právnych predpisov, prenajímanie strojov a zariadení, predaj strojov, zariadení a materiálov pre verejné stravovanie, chladiacich a mraziacich zariadení, váh, kompenzačný obchod v oblasti strojov, zariadení a materiálov pre verejné stravovanie, chladiacich a mraziacich zariadení a váh.
   Zabepečenie servisu k uvedeným zariadeniam a strojom.
   Vykonávanie ekonomických činností pre súkromných podnikateľov.
   Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha dňa 19.12.1990 č.j.: 13/122 32 KU/90 Registr.č. 108005642 v rozsahu:
   "1.Dovoz vecí podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia.
   2.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou servisnej činnosti.
   3.Sprostredkovateľská činnoť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí."
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Štefan Maťo Na Revíne 21 Bratislava