Create Invoice

Elena Karbanová - BAKER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Elena Karbanová - BAKER
Status Destroyed
PIN 11915641
Date create 24 January 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Elena Karbanová - BAKER
Tbiliská 3
83106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11915641
 • Registered seat: Elena Karbanová - BAKER, Tbiliská 3, 83106, Bratislava
 • Date create: 24 January 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.06.1996Zrušené obchodné meno:
   Elena Karbanová - BAKER
   Zrušené sidlo:
   Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   doučovanie v jazyku nemeckom
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Elena Karbanová Tbiliská 3 Bratislava
   03.03.1993Nové obchodné meno:
   Elena Karbanová - BAKER
   Nové sidlo:
   Tbiliská 3 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   doučovanie v jazyku nemeckom
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   02.03.1993Zrušené obchodné meno:
   BAKER
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj pekárenských strojov a zariadení, strojov na spracovanie mlieka a výpočtovej techniky
   nákup a predaj literatúry a učebných pomôcok pre výuku cudzích jazykov, videorekordéry, videokazety, televízory, prístroje na tlmočenie
   sprostredkovanie predaja baleného potravinárskeho tovaru
   sprostredkovanie predaja výpočtovej techniky
   sprostredkovanie strojov na spracovanie mlieka
   doučovanie nemeckého jazyka, sprostredkovanie predaja literatúry a učebných pomôcok pre výuku cudzích jazykov, videokazety, videorekordéry, TV, prístroje na tlmočenie, sprostredkovanie predaja pekárenských strojov a zar.
   24.01.1991Nové obchodné meno:
   BAKER
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj pekárenských strojov a zariadení, strojov na spracovanie mlieka a výpočtovej techniky
   nákup a predaj literatúry a učebných pomôcok pre výuku cudzích jazykov, videorekordéry, videokazety, televízory, prístroje na tlmočenie
   sprostredkovanie predaja baleného potravinárskeho tovaru
   sprostredkovanie predaja výpočtovej techniky
   sprostredkovanie strojov na spracovanie mlieka
   doučovanie nemeckého jazyka, sprostredkovanie predaja literatúry a učebných pomôcok pre výuku cudzích jazykov, videokazety, videorekordéry, TV, prístroje na tlmočenie, sprostredkovanie predaja pekárenských strojov a zar.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Elena Karbanová Tbiliská 3 Bratislava