Create Invoice

MALY Ex/Im - port - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MALY Ex/Im - port
Status Destroyed
PIN 11917661
Date create 06 December 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat MALY Ex/Im - port
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :11917661
 • Registered seat: MALY Ex/Im - port, Bratislava
 • Date create: 06 December 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.1993Zrušené obchodné meno:
   MALY Ex/Im - port
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodnej činnosti technicko-poradenská činnosť akvizičná činnosť
   Obchodná činnosť-nákup a predaj :
   rastlinné výrobky
   živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky vzniklé ich štiepením, upravené pokrmové tuky
   živočíšne alebo rastlinné vosky
   výrobky potravinárského priemyslu, nápoje a liehové tekutiny a ocot, tabak a vyrobené tabakové náhrady
   nerastné výrobky
   výrobky chemického priemyslu a príbuzných priem. odvetí
   plasty a výrobky z nich, kaučuk a výrobky z neho
   surové kožky a kože, usne, kožušiny a výrobky z nich, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, kabelky a pod. schránky, výrobky z čriev
   drevo, drevené uhlie a drevené výrobky, korok a korkové výrobky, výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na úplety, košikárske výrobky
   vláknina z dreva alebo iných celulóznych vláknin, odpady papiera alebo lepenky,papier, lepenka a výrobky z nich
   textilné materiály a výrobky z nich
   obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti, upravené perá a výrobky z nich, umelé kvetiny, výrobky z ľudských vlasov
   výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov, keramické výrobky, sklo, sklenené výrobky
   obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
   stroje a prístroje, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo na tieto prístroje
   vozidlá
   nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie kontrolné alebo presné nástroje,hudobné nástroje, časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov
   rôzne výrobky /nábytok, lekársko-chirurgický nábytok, posteľoviny a podobné potreby, svietidlá, reklamné lampy, svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky, montované stavby, hračky, hry a športové potreby, ich súčasti a príslušenstvo
   umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Vladimír Malý M.Sch.Trnavského 22 Bratislava
   06.12.1990Nové obchodné meno:
   MALY Ex/Im - port
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodnej činnosti technicko-poradenská činnosť akvizičná činnosť
   Obchodná činnosť-nákup a predaj :
   rastlinné výrobky
   živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky vzniklé ich štiepením, upravené pokrmové tuky
   živočíšne alebo rastlinné vosky
   výrobky potravinárského priemyslu, nápoje a liehové tekutiny a ocot, tabak a vyrobené tabakové náhrady
   nerastné výrobky
   výrobky chemického priemyslu a príbuzných priem. odvetí
   plasty a výrobky z nich, kaučuk a výrobky z neho
   surové kožky a kože, usne, kožušiny a výrobky z nich, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, kabelky a pod. schránky, výrobky z čriev
   drevo, drevené uhlie a drevené výrobky, korok a korkové výrobky, výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na úplety, košikárske výrobky
   vláknina z dreva alebo iných celulóznych vláknin, odpady papiera alebo lepenky,papier, lepenka a výrobky z nich
   textilné materiály a výrobky z nich
   obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti, upravené perá a výrobky z nich, umelé kvetiny, výrobky z ľudských vlasov
   výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov, keramické výrobky, sklo, sklenené výrobky
   obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
   stroje a prístroje, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo na tieto prístroje
   vozidlá
   nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie kontrolné alebo presné nástroje,hudobné nástroje, časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov
   rôzne výrobky /nábytok, lekársko-chirurgický nábytok, posteľoviny a podobné potreby, svietidlá, reklamné lampy, svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky, montované stavby, hračky, hry a športové potreby, ich súčasti a príslušenstvo
   umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Vladimír Malý M.Sch.Trnavského 22 Bratislava