Create Invoice

DI - Projekt - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DI - Projekt
Status Destroyed
PIN 13963970
Date create 30 December 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat DI - Projekt
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :13963970
 • Registered seat: DI - Projekt,
 • Date create: 30 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.05.1992Zrušené obchodné meno:
   DI - Projekt
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti dopravy, dopravnej obsluhy a dopravných služieb v rozsahu preukazu osobitnej spôsobilosti vydaného NV hl. m. SR Bratislavy pod č.j. 073/1986 zo dňa 15.1.1986.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Milan Skýva Rumančekova 38 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   DI - Projekt
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti dopravy, dopravnej obsluhy a dopravných služieb v rozsahu preukazu osobitnej spôsobilosti vydaného NV hl. m. SR Bratislavy pod č.j. 073/1986 zo dňa 15.1.1986.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Milan Skýva Rumančekova 38 Bratislava