Create Invoice

CK DOWINA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CK DOWINA
Status Destroyed
PIN 13986350
TIN 1020167742
VAT number SK1020167742
Date create 01 May 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat CK DOWINA
Mierová 24
82105
Bratislava
Contact Information
Email dowina@dowina.sk
Mobile phone(s) 0243426101, 0255565640
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :13986350 TIN: 1020167742 VAT number: SK1020167742
 • Registered seat: CK DOWINA, Mierová 24, 82105, Bratislava
 • Date create: 01 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.07.1994Zrušené obchodné meno:
   CK DOWINA
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   tlmočnícke a prekladateľské práce z a do jazyka nemeckého a anglického (okrem úkonov upravených osobitnými predpismi)
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základ- ných a doplnkových služieb domáceho a ak- tívneho a pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   nákup a predaj hnuteľností a nehnuteľností mimo tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Jitka Spillerová Ružová dolina 22 Bratislava
   01.05.1991Nové obchodné meno:
   CK DOWINA
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   tlmočnícke a prekladateľské práce z a do jazyka nemeckého a anglického (okrem úkonov upravených osobitnými predpismi)
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základ- ných a doplnkových služieb domáceho a ak- tívneho a pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   nákup a predaj hnuteľností a nehnuteľností mimo tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Jitka Spillerová Ružová dolina 22 Bratislava