Create Invoice

PhDr. Jozef Slovák - MYSOHN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PhDr. Jozef Slovák - MYSOHN
PIN 14014718
TIN 1024961729
Date create 04 July 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat PhDr. Jozef Slovák - MYSOHN
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :14014718 TIN: 1024961729
 • Registered seat: PhDr. Jozef Slovák - MYSOHN, Dostojevského rad 11, 81109, Bratislava
 • Date create: 04 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Slovák Dostojevského rad 11 Bratislava 811 09
   13.08.2002Nové sidlo:
   Dostojevského rad 11 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Slovák Dostojevského rad 11 Bratislava 811 09
   12.08.2002Zrušené sidlo:
   Matuškova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Slovák Matúškova 12 Bratislava
   10.12.1993Nové obchodné meno:
   PhDr. Jozef Slovák - MYSOHN
   Nové sidlo:
   Matuškova 12 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb v oblasti výroby filmov a videofilmov, s výnimkov sprostredkovania zamestnania
   technicko-organizačné zabezpečenie pri výrobe filmov a videofilmov
   sprostredkovateľská činnosť pri obchodovaní s autorskými a distribučnými filmovými právami
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby filmov a videofilmov
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením./
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
   vydavateľská činnosť-periodická a neperiodická tlač
   výroba, požičiavanie, distribúcia, premietanie, nákup a predaj zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   09.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK FILM
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a spracovanie filmov s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   sprostredkovanie, nákup a predaj spotrebného tovaru s výnimkou takého na ktorý sa vyžadu- je osobitné povolenie, oprávnenie, osvedčenia alebo záväzný posudok
   sprostredkovanie nákupu a predaja rozličného tovaru za podmienky dodržania vyššie citovanej výnimky
   vydavateľská činnosť v oblasti zvukových a obrazových nahrávok za podmienky uzatvorenia zmluvy so SOZA, Kollárovo nám.20, ku dňu začatia podnikania
   poskytovanie služieb v oblasti nahrávok hudby
   vydávanie a predaj periodík a neperiodík za podmienku dodržiavania zák.č.445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.
   sprostredkovanie, nákup, predaj a doprava poživatín originálne balených v zmysle záväzného posudku Obvodného hygienika Bratislava Zn.:Z/14-22-575/223.1/91 zo dňa 27.3. 1991.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   04.07.1991Nové obchodné meno:
   SLOVAK FILM
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   výroba a spracovanie filmov s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   sprostredkovanie, nákup a predaj spotrebného tovaru s výnimkou takého na ktorý sa vyžadu- je osobitné povolenie, oprávnenie, osvedčenia alebo záväzný posudok
   sprostredkovanie nákupu a predaja rozličného tovaru za podmienky dodržania vyššie citovanej výnimky
   vydavateľská činnosť v oblasti zvukových a obrazových nahrávok za podmienky uzatvorenia zmluvy so SOZA, Kollárovo nám.20, ku dňu začatia podnikania
   poskytovanie služieb v oblasti nahrávok hudby
   vydávanie a predaj periodík a neperiodík za podmienku dodržiavania zák.č.445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.
   sprostredkovanie, nákup, predaj a doprava poživatín originálne balených v zmysle záväzného posudku Obvodného hygienika Bratislava Zn.:Z/14-22-575/223.1/91 zo dňa 27.3. 1991.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   PhDr. Jozef Slovák Matúškova 12 Bratislava