Create Invoice

Milan Gašpar, MUDr. - UNICASING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Milan Gašpar, MUDr. - UNICASING
Status Destroyed
PIN 14027321
Date create 11 November 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat Milan Gašpar, MUDr. - UNICASING
Palisády 44
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :14027321
 • Registered seat: Milan Gašpar, MUDr. - UNICASING, Palisády 44, Bratislava
 • Date create: 11 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.06.1997Zrušené obchodné meno:
   Milan Gašpar, MUDr. - UNICASING
   Zrušené sidlo:
   Palisády 44 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   poradenstvo v oblasti technológie potravinárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   10.11.1992Nové obchodné meno:
   Milan Gašpar, MUDr. - UNICASING
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   poradenstvo v oblasti technológie potravinárskych výrobkov
   09.11.1992Zrušené obchodné meno:
   UNICASING
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti technológie výroby mäsových výrobkov so zameraním na používanie prírodných a umelých obalov v potravinárskom priemysle.
   obchodná činnosť v oblasti potravinárskeho, spotrebného, priemyselného tovaru, mäsa a mäsových výrobkov, strojov, nástrojov a zariadení pre mäsový priemysel, obalového materiálu, aditív a pomocného materiálu pre mäsopriemysel.
   11.11.1991Nové obchodné meno:
   UNICASING
   Nové sidlo:
   Palisády 44 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti technológie výroby mäsových výrobkov so zameraním na používanie prírodných a umelých obalov v potravinárskom priemysle.
   obchodná činnosť v oblasti potravinárskeho, spotrebného, priemyselného tovaru, mäsa a mäsových výrobkov, strojov, nástrojov a zariadení pre mäsový priemysel, obalového materiálu, aditív a pomocného materiálu pre mäsopriemysel.
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava