Create Invoice

STAPRAPER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAPRAPER
Status Destroyed
PIN 14037637
Date create 13 June 1991
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat STAPRAPER
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :14037637
 • Registered seat: STAPRAPER,
 • Date create: 13 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.07.1992Zrušené obchodné meno:
   STAPRAPER
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné práce, poradenská činnosť pri vypracovaní investičného zámeru, pri vypracovaní predprojektovej a projektovej dokumentácie pri predvýrobnej a výrobnej príprave, pri vypracovaní postupu organizácie výstavby, pri vypracovaní projektu mechanizačných a strojných zariadení, obchodné a propagačné služby v stavebníctve
   sprostredkovanie stavebných činností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Radim Perknovský Donnerova 35 Bratislava
   13.06.1991Nové obchodné meno:
   STAPRAPER
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   stavebné práce, poradenská činnosť pri vypracovaní investičného zámeru, pri vypracovaní predprojektovej a projektovej dokumentácie pri predvýrobnej a výrobnej príprave, pri vypracovaní postupu organizácie výstavby, pri vypracovaní projektu mechanizačných a strojných zariadení, obchodné a propagačné služby v stavebníctve
   sprostredkovanie stavebných činností
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Ing. Radim Perknovský Donnerova 35 Bratislava