Create Invoice

WienCont Terminal Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WienCont Terminal Bratislava
Status Destroyed
PIN 17053927
Date create 24 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WienCont Terminal Bratislava
Prístavná ulica 10
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17053927
 • Registered seat: WienCont Terminal Bratislava, Prístavná ulica 10, Bratislava
 • Date create: 24 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.11.2002Zrušené obchodné meno:
   WienCont Terminal Bratislava, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Prístavná ulica 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a)prekládka a skladovania kontejnerov a zariadení kombinovanej prepravy ako sú konternery a vymeniteľné nadstavby
   b)vykládka a nakládka kontejnerov a zariadení kontejnerovej prepravy, skladovanie tovaru v krytých alebo otvorených skladových zariadeniach
   c)oprava, ošetrovanie a prestavba kontejnerov a zariadení kombinovanej prepravy
   d)prenajímanie, prenechanie alebo obchodovanie s kontejnermi a so zariadeniami kombinovanej prepravy
   e)vykonávanie zámočníckych, klampiarskych, železiarskych a strojárskych prác v súvislosti s opravou kontejnerov a zariadení kombinovej prepravy
   f)poskytovanie služieb v rozsahu predmetu činnosti uvedeného v bodoch a) až e) zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí
   g)účasť alebo podielníctvo na spoločnostiach s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Mierka Donauhafen Krems G.m.b.H und CO.KG. IČO: 00 004 276 Krems A.d.hafen Rakúsko
   Slovenská plavba a prístavy, a.s. IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   WienCont Conteiner Terminal G.m.b.H IČO: 00 102 465 Wien Rakúska republika
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.09.2000Nové obchodné meno:
   WienCont Terminal Bratislava, s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.09.2000Zrušené obchodné meno:
   WienCont Terminal Bratislava, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Čatloš Martinčekova 15 Bratislava
   07.12.1998Nové obchodné meno:
   WienCont Terminal Bratislava, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mierka Donauhafen Krems G.m.b.H und CO.KG. IČO: 00 004 276 Krems A.d.hafen Rakúsko
   Slovenská plavba a prístavy, a.s. IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   WienCont Conteiner Terminal G.m.b.H IČO: 00 102 465 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Čatloš Martinčekova 15 Bratislava
   06.12.1998Zrušené obchodné meno:
   WienCont ReMain International Kombiterminal ČSPD Prístav Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Československá plavba dunajská, štátny podnik Červenej armády 35 Bratislava
   Mierka Donauhafen Krems GmbH und CO.KG Krems A.d.hafen Rakúsko
   ReMain Repair and Maintenance of Containers Conteiner Reparatur GmbH Wien Rakúska republika
   WienCont Conteiner Terminal GmbH Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Čatloš Martinčekova 15 Bratislava
   23.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Čatloš Martinčekova 15 Bratislava
   22.03.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   WienCont ReMain International Kombiterminal ČSPD Prístav Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná ulica 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a)prekládka a skladovania kontejnerov a zariadení kombinovanej prepravy ako sú konternery a vymeniteľné nadstavby
   b)vykládka a nakládka kontejnerov a zariadení kontejnerovej prepravy, skladovanie tovaru v krytých alebo otvorených skladových zariadeniach
   c)oprava, ošetrovanie a prestavba kontejnerov a zariadení kombinovanej prepravy
   d)prenajímanie, prenechanie alebo obchodovanie s kontejnermi a so zariadeniami kombinovanej prepravy
   e)vykonávanie zámočníckych, klampiarskych, železiarskych a strojárskych prác v súvislosti s opravou kontejnerov a zariadení kombinovej prepravy
   f)poskytovanie služieb v rozsahu predmetu činnosti uvedeného v bodoch a) až e) zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí
   g)účasť alebo podielníctvo na spoločnostiach s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Československá plavba dunajská, štátny podnik Červenej armády 35 Bratislava
   Mierka Donauhafen Krems GmbH und CO.KG Krems A.d.hafen Rakúsko
   ReMain Repair and Maintenance of Containers Conteiner Reparatur GmbH Wien Rakúska republika
   WienCont Conteiner Terminal GmbH Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia