Create Invoice

TERMSTAV Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TERMSTAV Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 17054036
Date create 01 May 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat TERMSTAV Bratislava, š.p.
Bratislava
Contact Information
Email termstav@termstav.sk
Website http://www.termstav.sk
Phone(s) +421245522361
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17054036
 • Registered seat: TERMSTAV Bratislava, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   TERMSTAV Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžiniering a marketing, výskumno-vývojová činnosť a výroba, dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky
   ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti pod bodom 1
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré trba osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Kocanda , CSC Domovina 10 Šenkvice
   01.05.1991Nové obchodné meno:
   TERMSTAV Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   inžiniering a marketing, výskumno-vývojová činnosť a výroba, dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky
   ďalšie činnosti súvisiace s predmetom činnosti pod bodom 1
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré trba osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Jozef Kocanda , CSC Domovina 10 Šenkvice