Create Invoice

TERMOPROJEKT Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TERMOPROJEKT Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 17054044
Date create 15 May 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat TERMOPROJEKT Bratislava š.p.
Bajkalská 30
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17054044
 • Registered seat: TERMOPROJEKT Bratislava š.p., Bajkalská 30, Bratislava
 • Date create: 15 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   TERMOPROJEKT Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je projektová činnosť v oblasti továrenských komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných a kyselinovzdorných izolácií, hydroizolácií, strešných plášťov chladiarenských a mraziarenských objektov, technologických zariadení, oceľových konštrukcií a zahranično-obchodná činnosť.Podnik zabezpečuje dodávateľsko-inžiniersky servis k uvedenej projektovejčinnosti. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce so základného predmetu činnostiUvedené činnosti mäže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anton Adamovič Muškátova 36 Bratislava
   15.05.1991Nové obchodné meno:
   TERMOPROJEKT Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti š.p. je projektová činnosť v oblasti továrenských komínov, výmuroviek kotlov a priemyselných agregátov, tepelných a kyselinovzdorných izolácií, hydroizolácií, strešných plášťov chladiarenských a mraziarenských objektov, technologických zariadení, oceľových konštrukcií a zahranično-obchodná činnosť.Podnik zabezpečuje dodávateľsko-inžiniersky servis k uvedenej projektovejčinnosti. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce so základného predmetu činnostiUvedené činnosti mäže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Anton Adamovič Muškátova 36 Bratislava