Create Invoice

Špeciálne izolácie Bratislava š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Špeciálne izolácie Bratislava š.p.
Status Destroyed
PIN 17054095
Date create 21 May 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Špeciálne izolácie Bratislava š.p.
Bratislava
Contact Information
Email office@specialneizolacie.sk
Website http://www.specialneizolacie.sk
Phone(s) +421243292703, +421243293649, +421243296768, +421243411300, +421244888744, +421243291300, +421244888746
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17054095
 • Registered seat: Špeciálne izolácie Bratislava š.p., Bratislava
 • Date create: 21 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Špeciálne izolácie Bratislava š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku hydroizolácii, ekoizolácii, izolácii úložísk odpadu, izolácii proti chemickým vlyvom, antistatickévodivé podlahoviny a tvrdoliate asfalty. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Igor Horský Lotyšská 8 Bratislava
   13.12.1991Nový štatutárny orgán:
   Ing Igor Horský Lotyšská 8 Bratislava
   12.12.1991Nové predmety činnosti:
   uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava
   29.04.1991Nové obchodné meno:
   Špeciálne izolácie Bratislava š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku hydroizolácii, ekoizolácii, izolácii úložísk odpadu, izolácii proti chemickým vlyvom, antistatickévodivé podlahoviny a tvrdoliate asfalty. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ivan Jacenko Ondavská 2 Bratislava