Create Invoice

A L A G I Č - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A L A G I Č
Status Destroyed
PIN 17054320
Date create 15 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A L A G I Č
Poľnohospodárska 26
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17054320
 • Registered seat: A L A G I Č, Poľnohospodárska 26, Bratislava
 • Date create: 15 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.02.2007Zrušené obchodné meno:
   A L A G I Č , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie mechanických, elektrických hracích prístrojov a im podobných zariadení za účelom dobrovoľnej účasti na hre fyzickými osobami
   predaj všetkého druhu tovaru v ČSFR a ich vývoz a dovoz do ČSFR, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   predaj novín, časopisov, lotérie
   predaj, kúpa starožitností, ich sprostredkovanie, ako aj všetka činnosť s tým súvisiaca
   zriaďovanie a prevádzkovanie pohostinných a reštauračných zariadení
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení ako telocviční fittnes clubov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich ako sauna, masáž, poskytovanie občerstvenia
   vykonávanie tuzemskej a zahraničnej obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v rámci predmetu podnikania
   spoločnosť bude rozvíjať svoju činnosť v Českej a Slovenskej federatívnej republike a v zahraničí
   organizovanie a sprostredkovanie stavebnej a montážnej činnosti
   zabezpečenie realizácie stavieb, interiérov a výtvarného umenia.
   Zrušeny spoločníci:
   Enver Alagič M. Pupina 21 Bijeljina Juhoslávia
   Lívia Alagičová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Enver Alagič M. Pupina 21 Bijeljina Juhoslávia
   Lívia Alagičová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   17.05.1991Nové obchodné meno:
   A L A G I Č , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie mechanických, elektrických hracích prístrojov a im podobných zariadení za účelom dobrovoľnej účasti na hre fyzickými osobami
   predaj všetkého druhu tovaru v ČSFR a ich vývoz a dovoz do ČSFR, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   predaj novín, časopisov, lotérie
   predaj, kúpa starožitností, ich sprostredkovanie, ako aj všetka činnosť s tým súvisiaca
   zriaďovanie a prevádzkovanie pohostinných a reštauračných zariadení
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení ako telocviční fittnes clubov a poskytovanie služieb s tým súvisiacich ako sauna, masáž, poskytovanie občerstvenia
   vykonávanie tuzemskej a zahraničnej obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v rámci predmetu podnikania
   spoločnosť bude rozvíjať svoju činnosť v Českej a Slovenskej federatívnej republike a v zahraničí
   organizovanie a sprostredkovanie stavebnej a montážnej činnosti
   zabezpečenie realizácie stavieb, interiérov a výtvarného umenia.
   Noví spoločníci:
   Enver Alagič M. Pupina 21 Bijeljina Juhoslávia
   Lívia Alagičová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Enver Alagič M. Pupina 21 Bijeljina Juhoslávia
   Lívia Alagičová Poľnohospodárska 26 Bratislava