Create Invoice

CONSULT - TRADE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CONSULT - TRADE
PIN 17055261
TIN 2020831791
Date create 17 June 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat CONSULT - TRADE
Výhonská 1
83510
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17055261 TIN: 2020831791
 • Registered seat: CONSULT - TRADE, Výhonská 1, 83510, Bratislava
 • Date create: 17 June 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Ružanský, CSc. Pečnianska 25 Bratislava 851 01 25.09.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Soňa Ružanská 3 320 € (50%) Pečnianska 25 Bratislava 851 01
  Monika Staroňová 3 320 € (50%) Nám. M. Benku 6 Bratislava 811 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.08.2013Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 835 10
   Noví spoločníci:
   Soňa Ružanská Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Monika Staroňová Nám. M. Benku 6 Bratislava 811 07
   08.08.2013Zrušené sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Monika Ružanská Plzeňská 9 Bratislava 831 01
   Soňa Ružanská Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   27.08.1998Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   nákup, predaj a prenájom áut a nehnuteľností
   montážne práce v oblasti stavebníctva
   dovoz a vývoz tovaru
   leasing
   poskytovanie ubytovacích služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   pohostinská činnosť (reštauračné služby)
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Monika Ružanská Plzeňská 9 Bratislava 831 01
   Soňa Ružanská Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   26.08.1998Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   nákup, predaj a prenájom áut a nehnuteľností
   montážne práce v oblasti stavebníctva
   dovoz a vývoz tovaru
   leasing
   poskytovanie ubytovacích služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   pohostinská činnosť /reštauračné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Soňa Ružanská Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   25.09.1997Noví spoločníci:
   Soňa Ružanská Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   24.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Soňa Ružanská Pečnianska- Dénešova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   02.07.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   pohostinská činnosť /reštauračné služby
   15.10.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   nákup, predaj a prenájom áut a nehnuteľností
   montážne práce v oblasti stavebníctva
   dovoz a vývoz tovaru
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   14.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie, montáž predávaných stavebných výrobkov a technol. zariadení, dovoz a vývoz tovaru, na ktorý nie je treba osobitné povolenie, obchodná sprostredkovateľská činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.1991Nové obchodné meno:
   CONSULT - TRADE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru všetkého druhu okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie, montáž predávaných stavebných výrobkov a technol. zariadení, dovoz a vývoz tovaru, na ktorý nie je treba osobitné povolenie, obchodná sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Soňa Ružanská Pečnianska- Dénešova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia