Create Invoice

Stavokombinát Bratislava, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Stavokombinát Bratislava, š.p.
Status Destroyed
PIN 17055521
Date create 02 July 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Stavokombinát Bratislava, š.p.
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17055521
 • Registered seat: Stavokombinát Bratislava, š.p., Bratislava
 • Date create: 02 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.10.1995Zrušené obchodné meno:
   Stavokombinát Bratislava, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú stavebné rekonštrukcie a generálne opravy vrátane umelecko-remeselných prác najmä na pamiatkových a iných objektoch. Montáž a servis meracej a regulačnej techniky na meranie a reguláciu palív a energie. súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základné=ho predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Eduard Urminský - riaditeľ Brančská 9 Bratislava
   09.07.1991Nové obchodné meno:
   Stavokombinát Bratislava, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú stavebné rekonštrukcie a generálne opravy vrátane umelecko-remeselných prác najmä na pamiatkových a iných objektoch. Montáž a servis meracej a regulačnej techniky na meranie a reguláciu palív a energie. súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základné=ho predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Eduard Urminský - riaditeľ Brančská 9 Bratislava