Create Invoice

Únia hydinárov Slovenska - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Únia hydinárov Slovenska
Status Destroyed
PIN 17055563
Date create 25 June 1991
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Únia hydinárov Slovenska
Trenčianska 57
82510
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17055563
 • Registered seat: Únia hydinárov Slovenska, Trenčianska 57, 82510, Bratislava
 • Date create: 25 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Únia hydinárov Slovenska
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   podporovať rozvoj produkcie a priemyselné spracovanie hydiny a vajec, odbytu hydinového mäsa, konzumných vajec a výrobkov z hydiny a vajec pre vnútorný a zahraničný trh
   uplatňovanie požiadaviek členov Únie a predkladanie návrhov na Slovenskú poľnohospodársku komoru a štátne orgány, voči ktorým združenie vystupuje ako partner
   vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré preniesli členovia na Úniu
   koordinácia výrobnej a obchodnej činnosti členov Únie pomocou matód regulácie resp. kvôtovania
   spracovávať analýzy a prehľady o vývoji hydinárstva u nás i vo svete a tieto vhodne využívať najmä pri koordinácii výrobnej a obchodnej činnosti členov Únie
   spolopracovať s MPVž SR pri tvorbe a novelizácií legislatívy dotýkajúce sa hydinárstva najmä v poskytovania účelových subvencií, využívania Fondu trhovej regulácie a pod.
   sprostredkovávať i vykonávať obchodnú činnosť pre členov Únie na tuzemských i zahraničných trhoch
   organizovať odborné podujatia, semináre, expozície na výstavách tuzemských i zahraničných a plniť ďaľšie úlohy pre členov Únie podľa ich poverenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šabík - riaditeľ Únie Strachotova 30 Bratislava
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   Únia hydinárov Slovenska
   Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   podporovať rozvoj produkcie a priemyselné spracovanie hydiny a vajec, odbytu hydinového mäsa, konzumných vajec a výrobkov z hydiny a vajec pre vnútorný a zahraničný trh
   uplatňovanie požiadaviek členov Únie a predkladanie návrhov na Slovenskú poľnohospodársku komoru a štátne orgány, voči ktorým združenie vystupuje ako partner
   vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré preniesli členovia na Úniu
   koordinácia výrobnej a obchodnej činnosti členov Únie pomocou matód regulácie resp. kvôtovania
   spracovávať analýzy a prehľady o vývoji hydinárstva u nás i vo svete a tieto vhodne využívať najmä pri koordinácii výrobnej a obchodnej činnosti členov Únie
   spolopracovať s MPVž SR pri tvorbe a novelizácií legislatívy dotýkajúce sa hydinárstva najmä v poskytovania účelových subvencií, využívania Fondu trhovej regulácie a pod.
   sprostredkovávať i vykonávať obchodnú činnosť pre členov Únie na tuzemských i zahraničných trhoch
   organizovať odborné podujatia, semináre, expozície na výstavách tuzemských i zahraničných a plniť ďaľšie úlohy pre členov Únie podľa ich poverenia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šabík - riaditeľ Únie Strachotova 30 Bratislava