Create Invoice

Milex progres, š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Milex progres, š.p.
Status Destroyed
PIN 17055890
Date create 01 July 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Milex progres, š.p.
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421263531281, +421263531282, +421263531283
Mobile phone(s) +421905641868
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17055890
 • Registered seat: Milex progres, š.p., Bratislava
 • Date create: 01 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   Milex progres, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vrátane projekcie, riešenia závažných technických a technologických náročných úloh rozvoja mliekárenskej výroby, gescie vedeckotechnického a investičného rozvoja
   poradenská činnosť v oblasti financovania, účtovníctva kalkulácie, spracovanie finančných projektov, mzdovej regulácie
   metodické poradenstvo v oblasti cien, aplikácie výpočtovej techniky
   poradenstvo v oblasti právnych služieb,faktoring
   zahranično-obchodná činnosť, dovoz komponentov, náhradných dielov, strojno-technologických zariadení, potravín, sprostredkovateľská a veľkoobchodná činnosť
   zásobovanie vybranými položkami
   informačný servis pre organizácie ml. priemyslu
   marketing
   dispečing presunov polotovarov a hotových výrobkov v rámci podnikov ml. priemyslu
   vykonávanie laboratórnych rozborových skúšok nakupovanej suroviny mlieka a hotových výrobkov
   metrologická činnosť
   technologický rozvoj v odbore MP, normalizačná a investičná činnosť
   poradenstvo v oblasti spracovania investičných zámerov až po ich realizáciu pre podniky MP
   poskytovanie údržbárskych služieb a servisu technologických zariadení MP
   spracovanie medzinárodne chránenej značky Milex pri zahranično-obchodnej činnosti
   výroba obalov pre použitie v MP
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ján Kliský - riaditeľ M.Chúťkovej 35 Bratislava
   08.07.1991Nové obchodné meno:
   Milex progres, š.p.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vrátane projekcie, riešenia závažných technických a technologických náročných úloh rozvoja mliekárenskej výroby, gescie vedeckotechnického a investičného rozvoja
   poradenská činnosť v oblasti financovania, účtovníctva kalkulácie, spracovanie finančných projektov, mzdovej regulácie
   metodické poradenstvo v oblasti cien, aplikácie výpočtovej techniky
   poradenstvo v oblasti právnych služieb,faktoring
   zahranično-obchodná činnosť, dovoz komponentov, náhradných dielov, strojno-technologických zariadení, potravín, sprostredkovateľská a veľkoobchodná činnosť
   zásobovanie vybranými položkami
   informačný servis pre organizácie ml. priemyslu
   marketing
   dispečing presunov polotovarov a hotových výrobkov v rámci podnikov ml. priemyslu
   vykonávanie laboratórnych rozborových skúšok nakupovanej suroviny mlieka a hotových výrobkov
   metrologická činnosť
   technologický rozvoj v odbore MP, normalizačná a investičná činnosť
   poradenstvo v oblasti spracovania investičných zámerov až po ich realizáciu pre podniky MP
   poskytovanie údržbárskych služieb a servisu technologických zariadení MP
   spracovanie medzinárodne chránenej značky Milex pri zahranično-obchodnej činnosti
   výroba obalov pre použitie v MP
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ján Kliský - riaditeľ M.Chúťkovej 35 Bratislava