Create Invoice

ISTOTA š.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ISTOTA š.p.
Status Destroyed
PIN 17056012
Date create 12 November 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat ISTOTA š.p.
Vajanského nábr 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17056012
 • Registered seat: ISTOTA š.p., Vajanského nábr 5, Bratislava
 • Date create: 12 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1992Zrušené obchodné meno:
   ISTOTA š.p.
   Zrušené sidlo:
   Vajanského nábr 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škody, poistenie osôb, ako aj poistenia vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie vlastnej činnosti. Pri vykonávaní poistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach vrátane zaistenia. Na základe poverenia zastupuje poisťovne oprávnené na výkon zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou mot. vozidla voči zahraničiu. Podnik môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Rudolf Janáč - generálny riaditeľ Palkovičova 5 Bratislava
   15.11.1991Nové obchodné meno:
   ISTOTA š.p.
   Nové sidlo:
   Vajanského nábr 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škody, poistenie osôb, ako aj poistenia vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie vlastnej činnosti. Pri vykonávaní poistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach vrátane zaistenia. Na základe poverenia zastupuje poisťovne oprávnené na výkon zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou mot. vozidla voči zahraničiu. Podnik môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Rudolf Janáč - generálny riaditeľ Palkovičova 5 Bratislava