Create Invoice

LION - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LION
Status Destroyed
PIN 17308160
Date create 12 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LION
Trnavská 1
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308160
 • Registered seat: LION, Trnavská 1, Bratislava
 • Date create: 12 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.09.2007Zrušené obchodné meno:
   LION, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spoločnosť vykonáva obchodnú činnosť a poskytovanie služieb pre tretie osoby (fyzické a právnické) ako aj pre svoju potrebu ktorej predmetom je:
   pre tretie osoby (fyzické a právnické) kúpu, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja:
   periodických a neperiodických publikácií a kartografických výrobkov (kníh, časopisov, novín, kalendárov, máp, plagátov, hracích kariet a pod.)
   nosičov zvukového a obrazového záznamu, prehravacích zariadení týchto nosičov, vrátane všetkých medziproduktov slúžiacich k ich výrobe, rozmnožovaniu a oprave (video, audiopásky a kazety, gramoplatne, CD platne a pod.)
   antikvárnych kníh a diel, reprodukcií obrazov, originálov obrazov, iných umeleckých diel a ľudovoumeleckých výrobkov,výrobkov umeleckých remesiel, starožitností a úžitkového umenia (hračiek, spoločenských hier, ozdobných predmetov bižutérie, keramiky, porcelánu a pod.)
   strojov a zariadení, podľa druhovej špecifikácie predloženej obchodnými partnermi, hlavnekartografických a tlačiarenských strojových zariadení, ich príslušenstva, dokumentácie k ním
   elektrospotrebičov pre domácnosť (televízory, rádia stolové i prenosné, prehávače a nahrávače obrazového, zvukového záznamu a pod.) kuchýnskej výbavy pre domácnosti (práčky, chladničky, mrazničky a pod.)
   dreva (gulatina, tyčovina) avýrobkov z prvospravovania dreva (dosky, hranoly, trámce a pod.)
   papiera, celulózy, a výrobkov z týchto materiálov
   výrobkov potravinárskeho priemyslu (rýb a rybích konzerv, vína, piva, alkoholu nad 38% obilia, kukurice a pod.)
   liečivých rastlín, lúcných alesných plodín, ovocia, zeleniny vrátane organizovanie zberu týchto plodín
   náhradných dielcov a príslušenstva k strojom a zariadeniam zahrnutým v predmete činnosti
   zhromažďovanie a predaj, informácií o situácií na trhu, inzertná činnosť a jej sprostredkovanie , reklamná činnosť
   poradenská služba pre riadenie, účtovníctvoodvody, dane, vedenie evidencíí, personalistiku, skladové hospodárstvo, dopravu u fyzických a právnických osôb, ich súčastí, zložie, pre sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov a surovín v tuzemsku a v zahraničí ako aj vedenie týchto evidencií
   hnuteľných a nehnuteľných vecí na území ČSFR vydávanie neperiodických publikácií (kníh, textových pomôcok, plagátov a pod. v slovenčine a cudzích rečiach)
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Gombík Zálesná 33 Ivanka pri Dunaji
   Štefan Gombík Trnavská 1 Bratislava
   Ivan Jánošík Mehringova 18 Bratislava
   Vladimír Šaravin Na ovčínách 4/970 Praha Česká republika
   Július Jánošík Jelečičova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Gombík Zálesná 33 Ivanka pri Dunaji
   Štefan Gombík Trnavská 1 Bratislava
   Ivan Jánošík Mehringova 18 Bratislava
   Vladimír Šaravin Na ovčínách 4/970 Praha Česká republika
   Július Jánošík Jelečičova 12 Bratislava
   12.03.1991Nové obchodné meno:
   LION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť vykonáva obchodnú činnosť a poskytovanie služieb pre tretie osoby (fyzické a právnické) ako aj pre svoju potrebu ktorej predmetom je:
   pre tretie osoby (fyzické a právnické) kúpu, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja:
   periodických a neperiodických publikácií a kartografických výrobkov (kníh, časopisov, novín, kalendárov, máp, plagátov, hracích kariet a pod.)
   nosičov zvukového a obrazového záznamu, prehravacích zariadení týchto nosičov, vrátane všetkých medziproduktov slúžiacich k ich výrobe, rozmnožovaniu a oprave (video, audiopásky a kazety, gramoplatne, CD platne a pod.)
   antikvárnych kníh a diel, reprodukcií obrazov, originálov obrazov, iných umeleckých diel a ľudovoumeleckých výrobkov,výrobkov umeleckých remesiel, starožitností a úžitkového umenia (hračiek, spoločenských hier, ozdobných predmetov bižutérie, keramiky, porcelánu a pod.)
   strojov a zariadení, podľa druhovej špecifikácie predloženej obchodnými partnermi, hlavnekartografických a tlačiarenských strojových zariadení, ich príslušenstva, dokumentácie k ním
   elektrospotrebičov pre domácnosť (televízory, rádia stolové i prenosné, prehávače a nahrávače obrazového, zvukového záznamu a pod.) kuchýnskej výbavy pre domácnosti (práčky, chladničky, mrazničky a pod.)
   dreva (gulatina, tyčovina) avýrobkov z prvospravovania dreva (dosky, hranoly, trámce a pod.)
   papiera, celulózy, a výrobkov z týchto materiálov
   výrobkov potravinárskeho priemyslu (rýb a rybích konzerv, vína, piva, alkoholu nad 38% obilia, kukurice a pod.)
   liečivých rastlín, lúcných alesných plodín, ovocia, zeleniny vrátane organizovanie zberu týchto plodín
   náhradných dielcov a príslušenstva k strojom a zariadeniam zahrnutým v predmete činnosti
   zhromažďovanie a predaj, informácií o situácií na trhu, inzertná činnosť a jej sprostredkovanie , reklamná činnosť
   poradenská služba pre riadenie, účtovníctvoodvody, dane, vedenie evidencíí, personalistiku, skladové hospodárstvo, dopravu u fyzických a právnických osôb, ich súčastí, zložie, pre sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov a surovín v tuzemsku a v zahraničí ako aj vedenie týchto evidencií
   hnuteľných a nehnuteľných vecí na území ČSFR vydávanie neperiodických publikácií (kníh, textových pomôcok, plagátov a pod. v slovenčine a cudzích rečiach)
   Noví spoločníci:
   Patrik Gombík Zálesná 33 Ivanka pri Dunaji
   Štefan Gombík Trnavská 1 Bratislava
   Ivan Jánošík Mehringova 18 Bratislava
   Vladimír Šaravin Na ovčínách 4/970 Praha Česká republika
   Július Jánošík Jelečičova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Gombík Zálesná 33 Ivanka pri Dunaji
   Štefan Gombík Trnavská 1 Bratislava
   Ivan Jánošík Mehringova 18 Bratislava
   Vladimír Šaravin Na ovčínách 4/970 Praha Česká republika
   Július Jánošík Jelečičova 12 Bratislava