Create Invoice

WTB, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WTB, Bratislava
Status Destroyed
PIN 17308399
Date create 04 September 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WTB, Bratislava
Májkova 2
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308399
 • Registered seat: WTB, Bratislava, Májkova 2, 81107, Bratislava
 • Date create: 04 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.10.2004Zrušené obchodné meno:
   WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Májkova 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru všetkého druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s tovarmi, na ktoré je potrebná zvláštna licencia, resp. koncessia v zmysle Zák. č. 455/91 Zb., je možné obchodovať len po ich získaní
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anton Blaha Nad lomom 5 Bratislava
   Mária Blahová Nad Lomom 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Blaha Nad lomom 5 Bratislava
   16.02.1998Noví spoločníci:
   Mária Blahová Nad Lomom 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Blaha Nad lomom 5 Bratislava
   15.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Žiak Komárnická 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Žiak Komárnická 20 Bratislava
   03.06.1994Nové sidlo:
   Májkova 2 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Blaha Nad lomom 5 Bratislava
   Ing. Rudolf Žiak Komárnická 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Žiak Komárnická 20 Bratislava
   02.06.1994Zrušené sidlo:
   Májkova 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Hans Aufischer Siebensterngasse 32 Wien Rakúsko
   Reinhard Köck Neubaugasse 36 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Aufischer
   Reinhard Köck
   31.07.1992Nové obchodné meno:
   WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru všetkého druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s tovarmi, na ktoré je potrebná zvláštna licencia, resp. koncessia v zmysle Zák. č. 455/91 Zb., je možné obchodovať len po ich získaní
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Aufischer
   Reinhard Köck
   30.07.1992Zrušené obchodné meno:
   WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodovanie v nasledovných komoditách
   šperky, klenoty, zlato, striebro, perly, hodinky, vrátane opravárenskej činnosti
   elektrické zaradenie a tovary, vrátane opravárenskej činnosti
   chemické produkty, okrem produktov na ktoré treba osobitné povolenie, športový a textilný tovar
   vývoz a dovoz tovarov súvisiacich s predmetom činnosti, výjmuc veci uvedené v položkách nariadenia vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   predmety činnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch oprávňujú na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť
   zriaďovanie pobočiek spoločnosti a podiela
   nie sa na inom podnikaní v ČSFR, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s predmetom činnosti spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.09.1991Nové obchodné meno:
   WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislava
   Nové sidlo:
   Májkova 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodovanie v nasledovných komoditách
   šperky, klenoty, zlato, striebro, perly, hodinky, vrátane opravárenskej činnosti
   elektrické zaradenie a tovary, vrátane opravárenskej činnosti
   chemické produkty, okrem produktov na ktoré treba osobitné povolenie, športový a textilný tovar
   vývoz a dovoz tovarov súvisiacich s predmetom činnosti, výjmuc veci uvedené v položkách nariadenia vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
   predmety činnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch oprávňujú na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť
   zriaďovanie pobočiek spoločnosti a podiela
   nie sa na inom podnikaní v ČSFR, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s predmetom činnosti spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   Hans Aufischer Siebensterngasse 32 Wien Rakúsko
   Reinhard Köck Neubaugasse 36 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia