Create Invoice

ČESMAD CAMION SERVIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ČESMAD CAMION SERVIS
PIN 17308666
TIN 2020857542
Date create 26 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ČESMAD CAMION SERVIS
Seberíniho 1
82100
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4261590.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308666 TIN: 2020857542
 • Registered seat: ČESMAD CAMION SERVIS, Seberíniho 1, 82100, Bratislava
 • Date create: 26 February 1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  ČSAD š.p. Žilina 3 320 € (2.7%) Žilina
  ČSAD, š.p. Banská Bystrica 16 600 € (13.5%) Banská Bystrica
  ČSAD, š.p. Bratislava 16 600 € (13.5%) Bratislava
  ČSAD, š.p. Dolný Kubín 3 320 € (2.7%) Nábrežie Oravy 534 Dolný Kubín
  ČSAD, š.p. Košice 16 600 € (13.5%) Košice
  MAUT, a.s. 66 400 € (54.1%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kokavec Bellova 1947/10 Liptovský Mikuláš
   29.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava
   09.08.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Cisár Cígeľská 18 Bratislava
   Ing. Karol Kokavec Bellova 1947/10 Liptovský Mikuláš
   08.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Adámek Cígeľská 15 Bratislava
   04.11.1993Noví spoločníci:
   ČSAD š.p. Žilina Košická 2 Žilina
   ČSAD, š.p. Banská Bystrica Čsl. armády 6 Banská Bystrica
   ČSAD, š.p. Bratislava Rožňavská 2 Bratislava
   ČSAD, š.p. Dolný Kubín Nábrežie Oravy 534 Dolný Kubín
   ČSAD, š.p. Košice Staničné nám. 9 Košice
   MAUT, a.s. H. Meličkovej 13 Bratislava
   03.11.1993Zrušeny spoločníci:
   ČSAD š.p. Žilina Košická 2 Žilina
   ČSAD, š.p. Banská Bystrica Čsl. armády 6 Banská Bystrica
   ČSAD, š.p. Bratislava Rožňavská 2 Bratislava
   ČSAD, š.p. Dolný Kubín Nábrežie Oravy 534 Dolný Kubín
   ČSAD, š.p. Košice Staničné nám. 9 Košice
   09.07.1993Nové obchodné meno:
   ČESMAD CAMION SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 00
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom, nájom, leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   ČSAD š.p. Žilina Košická 2 Žilina
   ČSAD, š.p. Banská Bystrica Čsl. armády 6 Banská Bystrica
   ČSAD, š.p. Bratislava Rožňavská 2 Bratislava
   ČSAD, š.p. Dolný Kubín Nábrežie Oravy 534 Dolný Kubín
   ČSAD, š.p. Košice Staničné nám. 9 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Adámek Cígeľská 15 Bratislava
   08.07.1993Zrušené obchodné meno:
   ČESMAD Camion Servis Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy vecí v medzinárodnej cestnej doprave /zasielateľstvo/ a v tuzemskej cestnej doprave
   poskytovanie služieb súvisiacich s medzinárodnou cestnou dopravou jeho vykonávateľom
   obstarávanie záležitostí tretích osôb v súvislosti s vykonávaním medzinárodnej cestnej dopravy
   účasť na podnikaní iných subjektov v odbore cestnej dopravy a zasielateľstva
   rozvoj dopravných systémov a služieb vrátane zakladania špecializovaných organizačných jednotiek a zahraničných zastúpení a spoluúčasti na spoločných podnikoch s tuzemskými a zahraničnými partnermi.
   Zrušeny spoločníci:
   ČSAD, š.p. Banská Bystrica Čsl. armády 6 Banská Bystrica
   ČSAD, š.p. Bratislava Rožňavská 2 Bratislava
   ČSAD, š.p. Dolný Kubín Gottwaldovo nábr. 534 Dolný Kubín
   ČSAD, š.p. Košice Staničné nám. 9 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.02.1991Nové obchodné meno:
   ČESMAD Camion Servis Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy vecí v medzinárodnej cestnej doprave /zasielateľstvo/ a v tuzemskej cestnej doprave
   poskytovanie služieb súvisiacich s medzinárodnou cestnou dopravou jeho vykonávateľom
   obstarávanie záležitostí tretích osôb v súvislosti s vykonávaním medzinárodnej cestnej dopravy
   účasť na podnikaní iných subjektov v odbore cestnej dopravy a zasielateľstva
   rozvoj dopravných systémov a služieb vrátane zakladania špecializovaných organizačných jednotiek a zahraničných zastúpení a spoluúčasti na spoločných podnikoch s tuzemskými a zahraničnými partnermi.
   Noví spoločníci:
   ČSAD, š.p. Banská Bystrica Čsl. armády 6 Banská Bystrica
   ČSAD, š.p. Bratislava Rožňavská 2 Bratislava
   ČSAD, š.p. Dolný Kubín Gottwaldovo nábr. 534 Dolný Kubín
   ČSAD, š.p. Košice Staničné nám. 9 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia