Create Invoice

VELASCO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VELASCO
Status Destroyed
PIN 17308674
Date create 05 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat VELASCO
Ivánska cesta 23
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308674
 • Registered seat: VELASCO, Ivánska cesta 23, 82104, Bratislava
 • Date create: 05 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.2007Zrušené obchodné meno:
   VELASCO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   návrhy analytických systémov
   servis elektrických zariadení do 1000 V
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   27.09.1996Nové obchodné meno:
   VELASCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   26.09.1996Zrušené obchodné meno:
   LBM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava 811 06
   22.05.1995Noví spoločníci:
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   21.05.1995Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Ing. Ján Podolský Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   24.03.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   návrhy analytických systémov
   servis elektrických zariadení do 1000 V
   Noví spoločníci:
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Ing. Ján Podolský Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   23.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky včetne tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   sprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   prevádzkovanie požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, včetne organizovania výstav, prezentácia tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
   zabezpečovanie služieb, marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   obstarávanie, sprostredkovanie, poradenstvo a zastúpenie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   leasing
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených na bývanie, prevádkovanie služieb alebo výroby
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Ing. Peter Pešta Štefánikova 70 Nitra
   Ing. Ján Podolský Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha Česká republika
   Ing. Karel Vaněk B.Němcové 306 Meziboří Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1991Nové obchodné meno:
   LBM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky včetne tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   sprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   prevádzkovanie požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, včetne organizovania výstav, prezentácia tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
   zabezpečovanie služieb, marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   obstarávanie, sprostredkovanie, poradenstvo a zastúpenie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   leasing
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených na bývanie, prevádkovanie služieb alebo výroby
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Ing. Peter Pešta Štefánikova 70 Nitra
   Ing. Ján Podolský Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha Česká republika
   Ing. Karel Vaněk B.Němcové 306 Meziboří Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia