Create Invoice

APS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name APS
Status Destroyed
PIN 17308682
Date create 05 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat APS
Vysoká 22
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :17308682
  • Registered seat: APS, Vysoká 22, Bratislava
  • Date create: 05 March 1991
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      21.04.2006Zrušené obchodné meno:
      APS spol. s r.o.
      Zrušené sidlo:
      Vysoká 22 Bratislava
      Zrušeny predmety činnosti:
      nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
      sprostredkovanie obchodu
      reklamná a propagačná činnosť
      renájom strojov, zariadení a technologických celkov
      výskum trhu a verejnej mienky
      automatizované spracovanie dát
      poskytovanie software
      výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis inf. systém
      Zrušeny spoločníci:
      Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konateľ
      Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
      08.08.1994Nové predmety činnosti:
      nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
      sprostredkovanie obchodu
      reklamná a propagačná činnosť
      renájom strojov, zariadení a technologických celkov
      výskum trhu a verejnej mienky
      automatizované spracovanie dát
      poskytovanie software
      výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis inf. systém
      Noví spoločníci:
      Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
      07.08.1994Zrušeny predmety činnosti:
      - poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky vrátane tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
      - projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
      - sprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom a na svoj účet alebo na účet tretích osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
      - poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
      - prevádzka požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
      - poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
      - zaisťovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
      - obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
      - zaisťovanie služieb marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
      - nákup, odbyt, nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
      - leasing
      - výstavba a rekonštrukcia stavieb určených na bývanie, prevádzku služieb alebo výro- bu
      - prevádzka maloobchodnej činnosti /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
      - zriaďovanie, vybavovanie a prevádzka predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
      Zrušeny spoločníci:
      MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
      Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
      Peter Pešta Štefanikova 70 Nitra
      Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
      Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
      Ing. Karel Vaněk B. Němcové 306 Meziboří Česká republika
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      05.03.1991Nové obchodné meno:
      APS spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Vysoká 22 Bratislava
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      - poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky vrátane tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
      - projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
      - sprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom a na svoj účet alebo na účet tretích osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
      - poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
      - prevádzka požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
      - poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
      - zaisťovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
      - obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
      - zaisťovanie služieb marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
      - nákup, odbyt, nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
      - leasing
      - výstavba a rekonštrukcia stavieb určených na bývanie, prevádzku služieb alebo výro- bu
      - prevádzka maloobchodnej činnosti /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
      - zriaďovanie, vybavovanie a prevádzka predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
      Noví spoločníci:
      MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
      Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
      Peter Pešta Štefanikova 70 Nitra
      Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
      Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
      Ing. Karel Vaněk B. Němcové 306 Meziboří Česká republika
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia