Create Invoice

APS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name APS
Status Destroyed
PIN 17308682
Date create 05 March 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat APS
Vysoká 22
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17308682
 • Registered seat: APS, Vysoká 22, Bratislava
 • Date create: 05 March 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.04.2006Zrušené obchodné meno:
   APS spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   renájom strojov, zariadení a technologických celkov
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis inf. systém
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   08.08.1994Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   renájom strojov, zariadení a technologických celkov
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis inf. systém
   Noví spoločníci:
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   07.08.1994Zrušeny predmety činnosti:
   - poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky vrátane tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
   - projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   - sprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom a na svoj účet alebo na účet tretích osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   - poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   - prevádzka požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
   - poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
   - zaisťovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   - obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   - zaisťovanie služieb marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
   - nákup, odbyt, nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   - leasing
   - výstavba a rekonštrukcia stavieb určených na bývanie, prevádzku služieb alebo výro- bu
   - prevádzka maloobchodnej činnosti /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   - zriaďovanie, vybavovanie a prevádzka predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Peter Pešta Štefanikova 70 Nitra
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
   Ing. Karel Vaněk B. Němcové 306 Meziboří Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1991Nové obchodné meno:
   APS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   - poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky vrátane tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
   - projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   - sprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom a na svoj účet alebo na účet tretích osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   - poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   - prevádzka požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
   - poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
   - zaisťovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   - obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   - zaisťovanie služieb marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
   - nákup, odbyt, nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   - leasing
   - výstavba a rekonštrukcia stavieb určených na bývanie, prevádzku služieb alebo výro- bu
   - prevádzka maloobchodnej činnosti /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   - zriaďovanie, vybavovanie a prevádzka predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Peter Pešta Štefanikova 70 Nitra
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
   Ing. Karel Vaněk B. Němcové 306 Meziboří Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia